Palvelut

Palvelut löytyvät näiltä sivuilta ryhmiteltyinä palveluryhmiin julkisen hallinnon suosituksen mukaisesti. Palveluryhmittely ei noudata organisaatiorakennetta. Palveluryhmät ja niiden alla olevat palvelut ovat aakkosjärjestyksessä. Palveluita on myös linkitetty niin, että ne voivat löytyä useasta eri paikasta.

Palvelut on helppo löytää sivun yläosassa olevalla hakutoiminnolla.

Täydentävää tietoa julkisen hallinnon palveluista löytyy mm. suomi.fi-portaalista.  

Palvelutietoja täydennetään jatkuvasti.