KUULUTUS

Täydentyy..........

Akkojärvi
Haukilampi
Haverinlampi
Hirvilampi
Housunjärvi
Iso-Soukkajärvi (osa)
Kaarilampi (osa)
Kangaslampi
Kirveslampi
Löyänjärvi (osa)
Matolampi (osa)
Mustatlammit
Mäenniemenlampi
Ponnenjärvi (osa)
Särkilampi
Valkialampi
Vierulampi
Vuorilampi
Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi)

Kaavamerkinnät

Kaavaselostus
Selostuksen liiteasiakirjat
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2021, TARK 22.11.2021 ja 27.6.2022
2. Mitoitusperusteet
3. Kantatilamitoitus
4. Töysän järvien rantaosayleiskaavan luontoselvitys, osa-alue 1, Luontopalvelu Pekka Nuuttila, 2018
5. Kohdekortit_Alavus_osa-alue 1_paivitetty_16112021
5. Töysän järvien maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Sweco 31.10.2018
6. Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
7. Rantaosayleiskaavan arvoalueet
8. Vastineet kaavaluonnoksesta lausuntoihin ja mielipiteisiin