KUULUTUS

Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän alueen järvet, osa-alue 1:n kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävänä 7.12.2021.-21.1.2022 välisen ajan
- Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4
- Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1

(Kaupunginvirasto pidetään suljettuna 23.12.-31.12.2021 ja 7.1.2022)

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin internet-sivulla www.alavus.fi/jarvet

Rantaosayleiskaava-alueeseen kuuluvat Töysän alueen järvet: Akkojärvi, Haukilampi, Haverinlampi, Hirvilampi, Housunjärvi, Iso-Soukkajärvi (osa), Kaarilampi (osa), Kangaslampi, Kirveslampi, Löyänjärvi (osa), Matolampi (osa), Mustatlammit, Mäenniemenlampi, Ponnenjärvi (osa), Särkilampi, Valkialampi, Vierulampi, Vuorilampi ja Vähävuorenjärvi.

Kaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyy.

9.12.2021 klo 17:30 alkaen pidetään Huhtamäki-salissa, (Okslammentie 9) tiedotus- ja kuulemistilaisuus, joka on tarkoitettu maanomistajille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Kaavaa laativan konsultin edustaja on tavattavissa 9.12.2021 Huhtamäki-salissa klo 9:00-16:00.

Huomioithan mahdolliset koronarajoitukset ja suositukset osallistuessasi tilaisuuksiin.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää asemakaavaluonnoksesta mielipiteitä 21.1.2022 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Torikatu 4, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

2.12.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Akkojärvi
Haukilampi
Haverinlampi
Hirvilampi
Housunjärvi
Iso-Soukkajärvi (osa)
Kaarilampi (osa)
Kangaslampi
Kirveslampi
Löyänjärvi (osa)
Matolampi (osa)
Mustatlammit
Mäenniemenlampi
Ponnenjärvi (osa)
Särkilampi
Valkialampi
Vierulampi
Vuorilampi
Vähävuorenjärvi

Kaavamerkinnät

Kaavaselostus
Selostuksen liiteasiakirjat
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2021, TARK 22.11.2021
2. Mitoitusperusteet
3. Kantatilamitoitus
4. Töysän järvien rantaosayleiskaavan luontoselvitys, osa-alue 1, Luontopalvelu Pekka Nuuttila, 2018
5. Kohdekortit_Alavus_osa-alue 1_paivitetty_16112021
5. Töysän järvien maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Sweco 31.10.2018
6. Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
7. Rantaosayleiskaavan arvoalueet