KUULUTUS

ASEMAKAAVA HYVÄKSYTTY
Alavuden kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 40 hyväksynyt Tuurin matkailupalvelualueen asemakaavan, jolla muodostuu Alavuden kaupungin Tuuri 02. kaupunginosan kortteli 02178 ja siihen liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- sekä vesialueita.

RANTAOSAYLEISKAAVA HYVÄKSYTTY
Alavuden kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 41 hyväksynyt Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän järvet, osa-alue 1:n, johon kuuluvat: Akkojärvi, Haukilampi, Haverinlampi, Hirvilampi, Housunjärvi, Iso-Soukkajärvi (osa), Kaarilampi (osa), Kangaslampi, Kirveslampi, Löyänjärvi (osa), Matolampi (osa), Mustatlammit, Mäenniemenlampi, Ponnenjärvi (osa), Särkilampi, Valkialampi, Vierulampi, Vuorilampi ja Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi).

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.alavus.fi/matkailu ja www.alavus.fi/jarvet tai kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa (1 krs), Taitotie 1.

Alavudella 17.11.2022
Alavuden kaupunginhallitus

Akkojärvi
Haukilampi
Haverinlampi
Hirvilampi
Housunjärvi
Iso-Soukkajärvi (osa)
Kaarilampi (osa)
Kangaslampi
Kirveslampi
Löyänjärvi(osa)
Matolampi(osa)
Mustatlammit
Mäenniemenlampi
Ponnejärvi(osa)
Särkilampi
Valkialampi
Vierulampi
Vuorilampi
Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi)

Kaavamerkinnät
Kaavaselostus
Selostuksen liiteasiakirjat
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2021, TARK 22.11.2021 ja 27.6.2022
2. Mitoitusperusteet
3. Kantatilamitoitus
4. Töysän järvien rantaosayleiskaavan luontoselvitys, osa-alue 1, Luontopalvelu Pekka Nuuttila, 2018
5. Kohdekortit_Alavus_osa-alue 1_paivitetty_16112021
5. Töysän järvien maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Sweco 31.10.2018
6. Muinaisjäännösinventointi, Töysän alueen järvien rantaosayleiskaavat, Mikroliitti 2018
7. Rantaosayleiskaavan arvoalueet
8. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen
9. Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen
10. Kaavan laadinnan aikana voimassa oleva rakennusjärjestys, hyväksytty 19.10.2020