HEMMINGIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS on tullut vireille.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto, pidetään nähtävillä ajalla 14.6.-5.7.2021 valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Alavuden kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.alavus.fi/kuulutukset

Yleisötilaisuus
Kaavaa koskeva yleisötilaisuus pidetään maanantaina 14.6.2021 klo 18:30 Alavuden Elinkeinotalolla / Huhtamäki-salissa , os. Okslammintie 9.

Asemakaavalla on tarkoitus kehittää Alavuden aseman puuterminaalin varastointijärjestelyjä vastaamaan kasvanutta lastausmäärää sekä huomioida ja minimoida teollisen toiminnan aiheuttamat häiriöt alueen asukkaille.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää asemakaavaluonnoksesta mielipiteitä 5.7.2021 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 3.6.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Seurantalomake