Kaavaehdotus nähtävillä  1.10.-1.11.2021

HEMMINGIN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
Riikku 21. kaupunginosan katu- ja liikennealueiden ja Rajala 22. kaupunginosan korttelin 22212 ja siihen liittyvien katu-, lähivirkistys-, liikenne ja erityisalueiden kaavaehdotus pidetään MRA § 27:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1.10.-1.11.2021 Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Alavuden kaupungin kotisivulla osoitteessa www.alavus.fi/Hemminki

Asemakaavalla on tarkoitus kehittää Alavuden aseman puuterminaalin varastointijärjestelyjä vastaamaan kasvanutta lastausmäärää sekä huomioida ja minimoida teollisen toiminnan aiheuttamat häiriöt alueen asukkaille.

Kaava-alue sijaitsee Alavuden aseman seudulla rautatieaseman läheisyydessä. Se rajautuu etelässä käsittäen rautatiealueen ja pohjoisessa Rajalantiehen ja olemassa olevaan asutukseen sekä peltoalueeseen. Idässä kaavamuutosalue ulottuu radan ylikäytävän kohdalle ja lännessä puun varastointiin käytettyä aluetta aina raidevaihteeseen saakka.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 1.11.2021 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 23.9.2021   Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostuksen liite 2: Seurantalomake
Kaavaselostuksen liite 3: Vastineet luonnosvaiheessa
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.6.-5.7.2021 

Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Seurantalomake