Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021
Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostuksen liite 2: Seurantalomake
Kaavaselostuksen liite 3: Vastineet luonnosvaiheessa
Kaavaselostuksen liite 4: Vastineet ehdotusvaiheessa

Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-1.11.2021
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostuksen liite 2: Seurantalomake
Kaavaselostuksen liite 3: Vastineet luonnosvaiheessa
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.6.-5.7.2021 

Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Seurantalomake