Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021 (päätöksestä valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle)
Kuulutus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostuksen liite 2: Seurantalomake
Kaavaselostuksen liite 3: Vastineet luonnosvaiheessa
Kaavaselostuksen liite 4: Vastineet ehdotusvaiheessa

Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-1.11.2021

Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.6.-5.7.2021