Kaava lainvoimainen 7.4.2022
Kuulutus


Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.2.2022
Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus


Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.-3.12.2021
Asemakaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 5


Kaavaluonnos- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.7.-7.8.2020
Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma