Kaavaehdotus nähtävillä 3.11.-3.12.2021

LASIPELTO II ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS,
joka koskee
RIIKKU 21. kaupunginosan korttelien 21001 (osa), 21037 (osa), 21038 ja 21061 sekä niihin liittyvien katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muutos- ja laajennusehdotusta.

Kaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA § 27:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.11.-3.12.2021 Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Alavuden kaupungin kotisivulla osoitteessa www.alavus.fi/lasipelto

Kaava-alue sijaitsee Alavuden asemanseudulla Lasipellon teollisuusalueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan uuden teollisuustoiminnan sijoittuminen alueelle sekä olemassa olevan toiminnan laajentuminen.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 3.12.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, kaupunginhallitus, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 28.10.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Asemakaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 5


Kaavaluonnos- ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 7.7.-7.8.2020
Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma