Asemakaavan ehdotus nähtävillä 14.5-13.6.2019
Kuulutus
Kaavaehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)
Rantojen virkistyskäytön lisääminen_Alavudenjärvi

Asemakaavan vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen
Kuulutus
Kaavaluonnos (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)

13.8.2018 Kaupunginhallitus päätti että ryhdytään laatimaan asemakaavaa
25.2.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville
6.-20.3.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä
6.5.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa virallisesti kaavaehdotuksen nähtäville
14.5.-13.6.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan