Asemakaavaehdotus uudelleen nähtäville 11.12.2019.-10.1.2020

Kuulutus
Kaavaselostus (pdf)
Kaavaehdotus (pdf)
Alavus_Alavudenjärven_maisema_ja_kultymp_selvitys_15112019_(pdf)
Havainnekuva_01 (pdf)
Havainnekuva_02 (pdf)
Havainnekuva_03 (pdf)
Havainnekuva_04 (pdf)
Havainnekuva_05 (pdf)
Kohdekortit_Alavudenjärvi_osa-alue 1 (pdf)
Kohdekortit_Alavudenjärvi_osa-alue 2 (pdf)
Maisemakuva_Kulttuuri_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Maisemakuva_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Maisemarakenne_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Muinaisjäännösinventointi_2018 (pdf)
Rantojen virkistyskäytön lisääminen_Alavudenjärvi (pdf)

13.8.2018 Kaupunginhallitus päätti että ryhdytään laatimaan asemakaavaa
25.2.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville
6.-20.3.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä
6.5.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa virallisesti kaavaehdotuksen nähtäville
14.5.-13.6.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
2.12.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa virallisesti kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville
11.12.2019-10.1.2020  Kaavaehdotus uudelleen nähtäville

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan