KUULUTUS
Asemakaavaluonnos nähtävillä: Aurinkoranta
Alavuden kaupunginosan Tusa 11. korttelien 11197-11201 ja niihin liittyvien katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaava on tullut vireille.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen (MRL § 62, MRA § 30) kuulemista varten nähtävillä 6.-20.3.2019 Alavuden kaupungin ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 ja Alavuden kaupungintalon ilmoitustaululla, Kuulantie 6 sekä kaupungin internet sivulla www.alavus.fi >Ilmoitustaulu>Kuulutukset ja ilmoitukset

Asemakaava mahdollistaa omakoti- ja rivitalorakentamista kaupungin ydinkeskustan tuntumaan Alavudenjärven ja Mt 17267 väliselle alueelle.
Asemakaava-alue muodostuu seuraavista kiinteistöistä:

• 10-401-13-115 ja 10-401-13-132, om. Alavuden kaupunki
• 10-401-13-53, 10-401-13-64, 10-401-13-77, 10-401-13-83 (määräala), 10-401-13-87, 10-401-13-95, 10-401-13-102 ja 10-401-13-133, om. yksityiset maanomistajat.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 20.3.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Ympäristöpalvelut, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 040 583 4970 tai saija.karkkainen@alavus.fi.

Alavudella 28.2.2019
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaluonnos (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muinaisjäännösinventointi (pdf)

13.8.2018 Kaupunginhallitus päätti että ryhdytään laatimaan asemakaavaa
25.2.2019 Kaupunginhallitus päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville
6.-20.3.2019 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä
Kaupunginhallitus päätti asettaa virallisesti kaavaehdotuksen nähtäville
Kaavaehdotus nähtävillä
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan