Kaavaehdotus nähtävillä 14.5.-13.6.2019
Kuulutus
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

19.11.2018 Kaupunginhallitus päätti että ryhdytään laatimaan asemakaavan muutosta
6.5.2019     Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma virallisesti nähtäville
14.5 - 13.6.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
12.8.2019  Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen
2.9.2019    Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen
24.10.2019 Asemakaava lainvoimainen ja tullut voimaan tällä päivänmäärällä.