Kaava lainvoimainen 7.4.2022
KuulutusRanta-asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.2.2022

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaehdotus nähtävillä 1.12.-7.1.2022
Ranta-asemakaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake