KUULUTUS

Saarijärven ranta-asemakaavan muutos on tullut vireille.

Kaavaehdotus (MRL 65§ ja MRA 27§), kaavaselostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) pidetään julkisesti nähtävänä 1.12.2021-7.1.2022 Alavuden kaupungin ilmoitustaululla Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1.
Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.alavus.fi/saarijarvi

Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistöä 10–405–14–179, jolle on myönnetty poikkeaminen vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseen asuinkäyttöön. Vakituista asumista puoltaa alueen sijainti koulun ja päiväkodin läheisyydessä. Kaavamuutoksella on tarkoitus nostaa rakennusoikeus vastaamaan rantaosayleiskaavan periaatteita.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 7.1.2022 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 25.11.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Ranta-asemakaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake