Kaavaehdotus nähtävillä 1.10.-1.11.2021

TOPPILAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA

TUURI 02. kaupunginosan korttelien 02174-02177 ja niihin liittyvien katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotus pidetään MRA § 27:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 1.10.-1.11.2021 Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Alavuden kaupungin kotisivulla osoitteessa www.alavus.fi/Toppila

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Alavuden elinkeinoelämän kasvua ja elinvoimaa kehittävän yrityspuiston sijoittuminen kaupungin omistamalle Toppilan alueelle Tuurin kaupallisen keskittymän läheisyyteen.

Kaava-alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tuurin kyläkeskuksesta. Se rajautuu etelässä valtatie 18:sta (Töysäntie) ja pohjoisessa Aspinmäentien ja Kellokorventien pohjoisreunaan jatkuen idässä aina Aspinmäentien ja Siltalantien risteykseen asti.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 1.11.2021 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 23.9.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus. pdf
Kaavaehdotus.pdf

Kaavaselostus.pdf
Kaavaselostus Liite1_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Kaavaselostus Liite 2_Seurantalomake.pdf
Kaavaselostus Liite 3_Havainnekuvat.pdf
Kaavaselostus Liite 4_Hulevesiselvitys.pdf
Kaavaselostus Liite 4_Hulevesi_Valuma_aluekartta_101.pdf
Kaavaselostus Liite 4_Hulevesi_Suunnitelma_102.pdf  
Kaavaselostus Liite 5 vastineet luonnosvaiheen palautteeseen.pdf

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016 pdf
  Liite 1: Luontokartta  pdf
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016  pdf
  Melu_Liite_01_Nykytilanne_Päivä  pdf
  Melu_Liite_02_Nykytilanne_Yö  pdf
  Melu_Liite_03_VE1_2040_Päivä  pdf
  Melu_Liite_04_VE1_2040_Yö  pdf
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016

 
Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillänähtävillä  18.5.-1.6.2021
Kaavaluonnos 
Kaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.4.2021
Liite 2. Valuma-aluekartta
Liite 4. Asemakaavan seurantalomake

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
  Liite 1: Luontokartta
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
  Melu_Liite_01_Nykytilanne_Päivä
  Melu_Liite_02_Nykytilanne_Yö
  Melu_Liite_03_VE1_2040_Päivä
  Melu_Liite_04_VE1_2040_Yö
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016