TOPPILAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA on tullut vireille.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto, pidetään nähtävillä ajalla 18.5.-1.6.2021 valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Alavuden kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.alavus.fi/kuulutukset

Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Alavuden elinkeinoelämän kasvua ja elinvoimaa kehittävän yrityspuiston sijoittuminen kaupungin omistamalle Toppilan alueelle Tuurin kaupallisen keskittymän läheisyyteen.

Kaava-alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Tuurin kyläkeskuksesta. Se rajautuu etelässä valtatie 18:sta (Töysäntie) ja pohjoisessa Aspinmäentien ja Kellokorventien pohjoisreunaan jatkuen idässä aina Aspinmäentien ja Siltalantien risteykseen asti.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää asemakaavaluonnoksesta mielipiteitä 1.6.2021 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja: Maankäyttöinsinööri Kimmo Toivola, p. 044 550 2730 tai kimmo.toivola@alavus.fi

Alavudella 14.5.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.4.2021
Liite 2. Valuma-aluekartta
Liite 4. Asemakaavan seurantalomake

LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA

- Luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
  Liite 1: Luontokartta
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
  Melu_Liite_01_Nykytilanne_Päivä
  Melu_Liite_02_Nykytilanne_Yö
  Melu_Liite_03_VE1_2040_Päivä
  Melu_Liite_04_VE1_2040_Yö
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016