TÖYSÄN RANTAOSAYLEISKAAVOITUS

Töysän järvien rantaosayleiskaavoitukseen liittyvät mittaus- ja kartoitustyöt alkavat 4.10.2021 jatkuen vuoden loppuun saakka.

LISÄTIETOJA: www.alavus.fi/jarvet
maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola puh. 044 550 2730

TIEDOTE
Valmisteluaineisto osa-alue 1

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma