KUULUTUS

Alavuden kaupunginvaltuuston asemakaavoja koskevat hyväksymispäätökset ovat saaneet lainvoiman:
15.11.2021 § 62 Hemmingin alueen asemakaavan muutos ja laajennus (Puuterminaali)
15.11.2021 § 63 Toppilan teollisuusalueen asemakaava
14.11.2022 § 40 Tuurin matkailupalvelualueen asemakaava

Asemakaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Alavudella 8.6.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Asemakaava
Kaavaselostus
-kaavaselostuksen liitteet

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

- Alavus-Tuuri alueen luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Tuurin yleiskaavan muutos- ja laajennusalueen luontoselvitys, Riina Ala-Risku, Tmi Pohjanmaan luontotieto, 2009
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016
- Väestöjakauma alueittain, Alavuden kaupunki 2018
- Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi osa 2. Päivitys- ja täydennysinventointi 2014, Riikka Asunmaa, Etelä-Pohjanmaan liitto