KUULUTUS

TUURIN MATKAILUPALVELUALUEEN ASEMAKAAVA on tullut vireille.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muu valmisteluaineisto, pidetään nähtävillä ajalla 1.12.2021-7.1.2022 valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n, MRL 63§:n ja MRA 30 §:n mukaisesti Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1.
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös www.alavus.fi/matkailu

Asemakaavalla mahdollistetaan matkailupalvelujen monipuolistaminen ja matkailua palvelevien toimintojen sijoittuminen kauppakylän palvelujen läheisyyteen. Kaava-alue sijoittuu kiinteistöjen 10–409–49–3 ja 10–409–49–44 alueelle.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää asemakaavaluonnoksesta mielipiteitä 7.1.202 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 25.11.2021
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Seurantalomake