Asemakaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 (päätöksestä valitettu Vaasan hallinto-oikeudelle)

KUULUTUS

ASEMAKAAVA HYVÄKSYTTY
Alavuden kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 40 hyväksynyt Tuurin matkailupalvelualueen asemakaavan, jolla muodostuu Alavuden kaupungin Tuuri 02. kaupunginosan kortteli 02178 ja siihen liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- sekä vesialueita.

RANTAOSAYLEISKAAVA HYVÄKSYTTY
Alavuden kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 41 hyväksynyt Alavuden rantaosayleiskaavan 3. osan / Töysän järvet, osa-alue 1:n, johon kuuluvat: Akkojärvi, Haukilampi, Haverinlampi, Hirvilampi, Housunjärvi, Iso-Soukkajärvi (osa), Kaarilampi (osa), Kangaslampi, Kirveslampi, Löyänjärvi (osa), Matolampi (osa), Mustatlammit, Mäenniemenlampi, Ponnenjärvi (osa), Särkilampi, Valkialampi, Vierulampi, Vuorilampi ja Vähälampi (Vähä Vuorenjärvi).

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.alavus.fi/matkailu ja www.alavus.fi/jarvet tai kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa (1 krs), Taitotie 1.

Alavudella 17.11.2022
Alavuden kaupunginhallitus

Asemakaava
Kaavaselostus
-kaavaselostuksen liitteet

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

- Alavus-Tuuri alueen luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Tuurin yleiskaavan muutos- ja laajennusalueen luontoselvitys, Riina Ala-Risku, Tmi Pohjanmaan luontotieto, 2009
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016
- Väestöjakauma alueittain, Alavuden kaupunki 2018
- Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi osa 2. Päivitys- ja täydennysinventointi 2014, Riikka Asunmaa, Etelä-Pohjanmaan liitto


Käsittelyvaiheet

11.11.2019
Alavuden kaupunginhallitus päätti asemakaavan laatimisesta

1.12.2021-7.1.2022 
Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

7.5.2022                  
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville

18.5.-17.6.2022     
Kaavaehdotus nähtävillä
                                
7.11.2022
Kaupunginhallituksen käsittely
                                
14.11.2022
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
                                
Lainvoimaisuuspäivä
                                
Voimaantulopäivä