KUULUTUS

TUURIN MATKAILUPALVELUALUEEN ASEMAKAAVA

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 18.5.-17.6.2022 Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavu-den Fasadissa (1 krs), Taitotie 1. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla alavus.fi/matkailu

Asemakaava koskee Alavuden kaupungin Töysä kylän 409 kiinteistöjä 10–409–49–3 ja 10–409–49–44.
Asemakaavalla muodostuu Alavuden kaupungin Tuuri 02. kaupunginosan kortteli 02178 ja siihen liittyviä lähivirkistys-, suojaviher- sekä vesialueita.

Asemakaavalla mahdollistetaan matkailupalvelujen monipuolistaminen ja matkailua palvelevien toimintojen sijoittuminen kauppakylän palvelujen läheisyyteen.

Kaava-alue sijaitsee Tuurin kauppakeskuksen välittömässä tuntumassa. Se rajautuu etelässä Aspinmäentiehen, pohjoisessa ja idässä Töysänjokeen.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 17.6.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, kaupunginhallitus, Torikatu 4, 63300 ALAVUS tai kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 12.5.2022
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Asemakaavaehdotus
Kaavaselostus

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

- Alavus-Tuuri alueen luontoselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Tuurin yleiskaavan muutos- ja laajennusalueen luontoselvitys, Riina Ala-Risku, Tmi Pohjanmaan luontotieto, 2009
- Meluselvitys, Sweco Ympäristö Oy, 2016
- Muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy, 2016
- Tuurin tieverkkosuunnitelma, ELY, raportteja 09/2016
- Väestöjakauma alueittain, Alavuden kaupunki 2018
- Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi osa 2. Päivitys- ja täydennysinventointi 2014, Riikka Asunmaa, Etelä-Pohjanmaan liitto


Käsittelyvaiheet

11.11.2019
Alavuden kaupunginhallitus päätti asemakaavan laatimisesta

1.12.2021-7.1.2022 
Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

7.5.2022                  
Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville

18.5.-17.6.2022     
Kaavaehdotus nähtävillä
                                
Kaupunginhallituksen käsittely
                                
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
                                
Lainvoimaisuuspäivä
                                
Voimaantulopäivä