Koti Alavudelle

Kiinteistön muodostus

Kiinteistönmuodostuksen päätehtävänä on muodostaa kuntalaisille lakien ja asetusten mukaisia rakentamiskelpoisia rakennuspaikkoja. 

Ennen kuntalaisten rakennusunelmien toteuttamista kaupungin ympäristöpalveluiden henkilökunta neuvottelee maakaupoista tuleville asuntoalueille, kaavoittaa alueet viihtyisiksi, laatii tonttijaot, antaa osoitteet, käy tonttien myyntineuvottelut, avustaa lainhuudon hakemisessa, myöntää rakennusluvat, merkitsee rakennuksen paikat sekä kartoittaa lopuksi valmiit rakennukset ylläpidettäviin kartta- ja paikkatietojärjestelmiin. Tonttien lohkomisesta ja kiinteistörekisterinpidosta vastaa Pohjanmaan maanmittaustoimisto.

Kaupunkimittauksessa mm:

  • laaditaan uudet tonttijaot sekä tonttijaon muutokset
  • ylläpidetään asemakaavan pohjakartta- ja opaskartta-aineistoa
  • ylläpidetään internet-karttapalvelua
  • tuotetaan erilaisia rekisteri- ja karttaotteita

Tonttijaot ja osoitteet

Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola
Puh. 044 550 2730
Taitotie 1 (Alavus Fasadi 1 krs.)

Maastomittaukset ja kartoitus

Mittamies Marko Haapa-aho
puh. 040 074 7659
Taitotie 1 (Alavus Fasadi 1 krs.)

Kartoittaja Janne Virtala
puh. 040 672 5202
Taitotie 1 (Alavus Fasadi 1 krs.)