Kaupunginjohtajan blogi 30.8.2018

30.08.2018

Myydäkö vai eikö myydä

Alavuden kaupunginhallitus päätti juhannuksen jälkeisellä viikolla myydä lähes kaikki kaupungin osakkeet Kuusiolinna Terveys Oy:stä. Tähän oli valtuusto aiemmin antanut valtuutuksen. Samanlaisen päätöksen tekivät myös Ähtärin kaupunki, Kuortaneen ja Soinin kunnat. Osakkeet myydään Pihlajalinna Terveys Oy:lle.

Yhtiön pääomistaja on Pihlajalinna Terveys Oy 51 %:lla. Kunnat omistavat yhteensä 49 %. Suurimpana omistajana on Alavus 23 %:lla. Alavuden myyntihinta on noin 8,7 miljoonaa euroa ja kuntien yhteinen myyntihinta on noin 18,4 miljoonaa euroa. Kunnille jää yhteensä 3 %:n omistus yhtiöön.

Samassa yhteydessä kunnat hyväksyivät aiesopimuksen sote-rakennusten kaupasta ja niiden tonttien vuokraamisesta. Aiesopimuksen tavoitteena on, että osakkeiden myyjät myyvät myös ostajakonsernille omistamansa sekä yhteisen kuntayhtymän omistamat sosiaalihuollon ja terveystoimen käytössä olevat kiinteistöt. Jokaisen rakennuksen osalta neuvotellaan kauppahinta erikseen paikkakunnan käyvillä arvoilla.

Tämä yhteisyritys, Kuusiolinna Terveys Oy, perustettiin turvaamaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden fyysiset lähipalvelut ja alan työpaikat, vaikuttamaan sote-palveluiden palvelusisältöihin ja kunnat pystyvät paremmin ennakoimaan vuotuiset sote-menot.

Valtiovallan taholta on valmisteilla merkittävä aluehallinto- ja sote-uudistus. Uudistuksen myötä sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Hallituksen eduskunnalle antamiin lakiesityksiin sisältyy mm. irtaimen omaisuuden siirtyminen maakunnalle korvauksetta. Tähän luetaan kuuluvaksi myös omistukset sote-yhtiöissä. Tämän vuoksi kunnat päättivät myydä omistuksensa pääomistajalle, ettei niistä jouduta luopumaan vastikkeetta maakunnalle. Lakiesitykset sisältävät sen, että kunnilla on mahdollisuus omistaa pieni osuus vielä yhtiöistä.

Osakkeiden kauppakirjaan sisältyy ehto, että päätöksen täytäntöönpano edellyttää kaikkien osapuolten allekirjoittamaa täytäntöönpanopöytäkirjaa. Tämä on allekirjoitettava 15. joulukuuta kuluvaa vuotta mennessä. Mikäli näin ei tapahdu, kauppa raukeaa. Samaten rakennusten myyntiä ja tonttien vuokraamista koskeva aiesopimus on voimassa joulukuun puoliväliin. Mikäli siihen mennessä kauppoja ja vuokrauksia ei suoriteta, niin ne raukeavat. Nämä ehdot ovat kaupoissa sen vuoksi, että mikäli valtakunnallinen maakuntauudistus ei tulekaan hyväksytyksi eduskunnassa tai lakien sisältöön tulee oleellisia muutoksia. Tällöin syntyy tilanne, että omistusten myynti ei olekaan tarkoituksenmukaista. Tässä tilanteessa kunnat säilyttävät omistuksensa ja saavat mm. osinkotuloja yhtiöstä.

Pihlajalinnan ja kuntien välillä solmitut osakassopimus ja palvelusopimus säilyvät joka tapauksessa voimassa, riippumatta siitä syntyvätkö kaupat. Tämä takaa palvelujen säilymisen kuntalaisilla nykymuotoisina. Niitä voidaan muuttaa vain Kuusiolinna Terveys Oy:n, kuntia edustavan Kuussote-kuntayhtymän ja kuntien keskinäisellä sopimisella.

Pekka Ala-Mäenpää
Kaupunginjohtaja

Takaisin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 
Kaupunginjohtaja

Pekka Ala-Mäenpää
Puh. 0400 661889
pekka.ala-maenpaa@alavus.fi