Ilmoitustaulu

Asemakaava hyväksytty

03.09.2019

KUULUTUS
Alavuden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.9.2019 (§29) hyväksynyt Tuuri 02. korttelin 02007 (osa) asemakaavan muutoksen.
Kaavamuutoksella muodostuu Tuuri 02. kaupunginosan kortteli 02007 (osa).
Kortteli on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja sijaitsee Tuurin kauppakeskuksen läheisyydessä rajautuen Patunkujaan ja Onnentien.

Alavudella 5.9.2019
Alavuden kaupunginhallitus

Takaisin
Kuulutukset ja ilmoitukset

23.09.2019

Tienpitoviranomaisen siirtämä ajoneuvo Alavuden kaupungin alueella

Lue lisää

18.09.2019

Julkipano / Rakennustarkastajan lupapäätökset 17.9.2019

Lue lisää

17.09.2019

Päätös Ukkokankaan vedenottamon tarkkailuohjelmasta

Lue lisää