Ilmoitustaulu

Kaavaehdotus nähtävillä 16.5.2019 saakka

08.04.2019

KUULUTUS

Töysä 01. korttelin 01206 (osa) asemakaavan muutos on tullut vireille.
Kaavaehdotus (MRL 65§ ja MRA 27§) ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) pidetään julkisesti nähtävänä 16.4.-16.5.2019 Alavuden kaupungin ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 ja Alavuden kaupungintalon ilmoitustaululla, Kuulantie 6 sekä kaupungin internet sivulla www.alavus.fi >Ilmoitustaulu

Asemakaavan muutos koskee Alavuden kaupungin Töysän kylän 409 kiinteistöjä 25:52, 28:53 ja 28:80 (osa) Töysä 01 korttelissa 206 (osa). Alueella on voimassa rakennuskaavana vahvistunut asemakaava.

Kaavamuutosalue sijaitsee Töysän kirkonkylältä pohjoiseen Lehtimäentien länsipuolella Ojanperäntien päässä. Kaavamuutos mahdollistaa kahden tontin suurentamisen.

Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta tulee toimittaa 16.5.2019 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, kaupunginhallitus, Kuulantie 6, 63300 ALAVUS tai sähköpostitse osoitteella: kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen p. 040 583 4970, saija.karkkainen@alavus.fi.

Alavudella 11.4.2019
Alavuden kaupunginhallitus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Seurantalomake

Takaisin
Kuulutukset ja ilmoitukset

11.04.2019

Vesilain mukaiset päätökset

Lue lisää

11.04.2019

Julkipano / Rakennustarkastajan lupapäätökset 10.4.2019

Lue lisää

08.04.2019

Kaavaehdotus nähtävillä 16.5.2019 saakka

Lue lisää