Ilmoitustaulu

Kaavaehdotus nähtävillä; Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos/Sapsalampi 10-403-13-65 (osa)

30.06.2020

ALAVUDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 1. OSAN MUUTOS / SAPSALAMPI TILALLA 10-403-13-65 (OSA) ON TULLUT VIREILLE.

Rantaosayleiskaavan muutosehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §:n mukaisesti nähtäville ajalle 7.7.-7.8.2020.

Asiakirjat ovat nähtävillä seuraavasti:
7.7.-26.7.2020
Alavuden kirjastossa, Järviluomantie 3 ja kaupungin internet sivulla www.alavus.fi >Ilmoitustaulu>Kuulutukset.
27.7.-7.8.2020
Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 sekä kaupungin internet sivulla: www.alavus.fi >Ilmoitustaulu>Kuulutukset.

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä 10-403-13-65 (osa), 10-403-13-80 (osa), 10-403-13-86, 10-403-13-105, 10-403-13-88, 10-403-13-98, 10-403-13-99 (osa), 10-403-13-97, 10-403-13-96 ja 10-403-13-75.
Kiinteistöllä 10-403-13-65 oleva rakentamaton lomarakennuspaikka siirretään em. kiinteistön rantapalstalta toiselle.
Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Mahdolliset muistutukset rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta tulee toimittaa 7.8.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1, 63300 ALAVUS tai sähköpostitse osoitteella: kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja:Kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 040 583 4970, saija.karkkainen@alavus.fi

Alavudella 2.7.2020
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus

Takaisin

Kuulutukset ja ilmoitukset

02.07.2020

Julkipano / Ympäristölautakunnan päätökset 30.6.2020

Lue lisää

30.06.2020

Kaavaluonnos nähtävillä; LASIPELTO II asemakaavan muutos ja laajennus RIIKKU 21. kaupunginosan korttelit 21001 (osa), 21037-21038, 21060-21062 ja niihin liittyvät katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueet

Lue lisää

30.06.2020

Kaavaehdotus nähtävillä; Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos/Sapsalampi 10-403-13-65 (osa)

Lue lisää