Ilmoitustaulu

Kaavaehdotus uudelleen nähtäville; Aurinkoranta / Tusa 11. korttelien 11197-11201 ja niihin liittyvien katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotus

03.12.2019

KUULUTUS
Aurinkoranta/Tusa 11. korttelien 11197-11201 ja niihin liittyvien katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavaehdotus uudelleen nähtäville.
Kaavaehdotus asiakirjoineen asetetaan MRL 65 §:n, MRA 27 §:n ja MRA 32 §:n mukaisesti uudelleen julkisesti nähtäville ajalla 11.12.2019.-10.1.2020 Alavuden kaupungin ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 ja Alavuden kaupungintalon ilmoitustaululla sekä kaupungin internet sivulla alavus.fi>Ilmoitustaulu>Kuulutukset

Kaavaehdotus koskee seuraavia kiinteistöjä:
10-401-13-115 ja 10-401-13-132, om. Alavuden kaupunki.
10-401-13-53, 10-401-13-64, 10-401-13-77, 10-401-13-83 (määräala), 10-401-13-87, 10-401-13-95, 10-401-13-102 ja 10-401-13-133, om. yksityiset maanomistajat.
Yleinen maantie MT 17267 10-895-2-24 (osa).
Vesijättömaata 10-876-1-0.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa omakoti- ja rivitalorakentaminen kaupungin ydinkeskustan tuntumaan Alavudenjärven ja Mt 17267 väliselle alueelle.

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 9.1.2020 mennessä. Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Alavuden kaupunginhallitukselle os. Kuulantie 6, 63300 ALAVUS tai kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen p. 040 583 4970, saija.karkkainen@alavus.fi.

Alavudella 5.12.2019
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaselostus (pdf)
Kaavaehdotus (pdf)
Alavus_Alavudenjärven_maisema_ja_kultymp_selvitys_15112019_(pdf)
Havainnekuva_01 (pdf)
Havainnekuva_02 (pdf)
Havainnekuva_03 (pdf)
Havainnekuva_04 (pdf)
Havainnekuva_05 (pdf)
Kohdekortit_Alavudenjärvi_osa-alue 1 (pdf)
Kohdekortit_Alavudenjärvi_osa-alue 2 (pdf)
Maisemakuva_Kulttuuri_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Maisemakuva_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Maisemarakenne_osa_alue_1_ja_2 (pdf)
Muinaisjäännösinventointi_2018 (pdf)
Rantojen virkistyskäytön lisääminen_Alavudenjärvi (pdf)

Takaisin
Kuulutukset ja ilmoitukset

13.12.2019

Kuulutus maastoliikennelain mukaisessa asiassa

Lue lisää

12.12.2019

Julkipano / Ympäristölautakunnan päätös 10.12.2019

Lue lisää

12.12.2019

Rakennusjärjestyksen uudistaminen, luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 13.12.2019 - 17.1.2020

Lue lisää