Ilmoitustaulu

Kaavaluonnos nähtävillä; LASIPELTO II asemakaavan muutos ja laajennus RIIKKU 21. kaupunginosan korttelit 21001 (osa), 21037-21038, 21060-21062 ja niihin liittyvät katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueet

30.06.2020

KUULUTUS

LASIPELTO II
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS
RIIKKU 21. kaupunginosan korttelien 21001 (osa), 21037-21038, 21060-21062 ja niihin liittyvien katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan valmisteluvaiheen (MRL § 62, MRA § 30) kuulemista varten julkisesti nähtäville ajalle 7.7.-7.8.2020.

Asiakirjat ovat nähtävillä seuraavasti:
7.7.-26.7.2020
Alavuden kirjastossa, Järviluomantie 3 ja kaupungin internet sivulla www.alavus.fi >Ilmoitustaulu>Kuulutukset.
27.7.-7.8.2020
Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 sekä kaupungin internet sivulla: www.alavus.fi >Ilmoitustaulu>Kuulutukset.

Kaava-alue sijaitsee Alavuden asemanseudulla, jossa mahdollistetaan teollisuusalueen laajentuminen ja selvitetään alueella toimivien yritysten mahdolliset alueelliset laajenemistarpeet.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää asemakaavaluonnoksesta mielipiteitä 7.8.2020 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, Taitotie 1,
63300 ALAVUS tai sähköpostilla osoitteeseen
kaavoitus@alavus.fi

Lisätietoja:
Kaavoituspäällikkö Saija Kärkkäinen, 040 583 4970, saija.karkkainen@alavus.fi

Alavudella 2.7.2020
Alavuden kaupunginhallitus

Kuulutus
Kaavaluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Takaisin

Kuulutukset ja ilmoitukset

02.07.2020

Julkipano / Ympäristölautakunnan päätökset 30.6.2020

Lue lisää

30.06.2020

Kaavaluonnos nähtävillä; LASIPELTO II asemakaavan muutos ja laajennus RIIKKU 21. kaupunginosan korttelit 21001 (osa), 21037-21038, 21060-21062 ja niihin liittyvät katu-, suojaviher- sekä lähivirkistysalueet

Lue lisää

30.06.2020

Kaavaehdotus nähtävillä; Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos/Sapsalampi 10-403-13-65 (osa)

Lue lisää