Ilmoitustaulu

Ratikujan tiesuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville

16.03.2020

Ratikujan tiesuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 43 § mukaisesti ilmoitetaan, että tiesuunnitelma on julkisesti nähtävillä 16.3. – 6.4.2020 välisen ajan Alavuden kaupungin teknisten palvelujen toimistossa aukioloaikana osoitteessa Kuulantie 6, Alavus ja internet osoitteessa www.alavus.fi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tiesuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on osoitettava Alavuden kaupungin teknisille palveluille kirjallisena 6.4.2020 mennessä osoitteella Alavuden kaupunki, Tekniset palvelut, Kuulantie 6, 63300 Alavus tai sähköpostiin info@alavus.fi.

Lisätietoja:
kunnallistekniikan päällikkö Timo Kiviniemi
puh. 0400 727 325 e-mail: timo.kiviniemi@alavus.fi

Alavudella 16.3.2020
Tekniset palvelut

Asemapiirustus
Katuvalot asemapiirustus
Pituusleikkaus
Poikkileikkaus
Asemakaavaote

Takaisin
Kuulutukset ja ilmoitukset

26.03.2020

Aurinkorannan tiesuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville.

Lue lisää

26.03.2020

Vesiliikennelain mukainen päätös Alavuden Kattelusjärvelle

Lue lisää

26.03.2020

Kuulutus vesiliikennelain mukaisesta päätöksestä Alavuden Kattelusjärvelle

Lue lisää