Ilmoitustaulu

Suvantokujan tiesuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville

10.01.2020

Suvantokujan tiesuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville

Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 43 § mukaisesti ilmoitetaan, että tiesuunnitelma on julkisesti nähtävillä 10.1. - 30.1.2020 välisen ajan Alavuden kaupungin teknisten palvelujen toimistossa aukioloaikana osoitteessa Kuulantie 6, Alavus ja internet osoitteessa www.alavus.fi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin tiesuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on tulee tehdä teknisille palveluille kirjallisena 30.1.2020 mennessä osoitteella Alavuden kaupunki, Tekniset palvelut, Kuulantie 6, 63300 Alavus.

Lisätietoja:
kunnallistekniikan päällikkö Timo Kiviniemi
puh. 0400 727 325, e-mail: timo.kiviniemi@alavus.fi

Alavudella 10.1.2020
Teknisen palvelut

Asemapiirros
Pituusleikkaus
Poikkileikkaukset

Takaisin
Kuulutukset ja ilmoitukset

17.01.2020

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi

Lue lisää

17.01.2020

Julkipano / Rakennustarkastajan lupapäätös 16.1.2020

Lue lisää

16.01.2020

Alavuden alueella sijaitsevien pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksista alkaa kuuleminen 20.1.-9.3.2020

Lue lisää