Kysymykset ja vastaukset - Langaton verkko palveluna

1. Kysymys: Korvaako tämä nykyisen verkon vai tuleeko sen rinnalle?

Vastaus: Hankittava kokonaisuus korvaa nykyisen langattoman verkon toteutuksen.

2. Otetaanko palveluun myös nykyinen Aruba verkko?

Vastaus: Ei oteta, hankittava kokonaisuus korvaa olemassa olevan langattoman verkon toteutuksen.

3. Onko ajateltu että ostatte 48kk sopimuskauden aikana erikseen laskutettavaa konsultointia 30h vai 50h?

Vastaus: 1. Erikseen laskutettavaa työtä arvioidaan tarvittavan tarjouspyynnössä ilmoitetuista määristä n. 30h, eli teemme sen hinnan perusteella vertailut tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä on virheellisesti ilmoitettu asiantuntijatyön laskettavana määränä sekä 30h että 50h, mutta käytämme näistä vertailuarviona 30h.

4. Käyttönottohinnalla tarkoitatte sitä kun palveluun lisätään uusi tukiasema myöhemmässä vaiheessa. Eli mikäli on käyttöönottomaksu, niin sen mukainen hinta x 40kpl. T.s. oletteko arvioineet että palvelun käyttö laajentuu sopimuskauden aikana 40 yksikön verran?

Vastaus:  Tuo 40 kpl on arvio sopimuksen aikana hankittavista lisätukiasemista, mutta tämä ei sido meitä hankkimaan tätä määrää. Tuota määrää käytetään vaan tarjousten vertailujen laskelmissa.

5. Onko ax-tekniikalla varustettuja tukiasemia mahdollista tarjota?

Vastaus: Kyllä on, mutta emme ota tätä laadullisena etuna tarjousten vertailussa huomioon. Tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset tukiasemien tekniikasta pitävät.

6. Mitä tarkoitetaan WLAN-verkkoa palveluna?

Vastaus: Tällä tarkoitetaan sitä, että tukiasemat + niiden vaatimat lisenssit + kontrolleri tarjotaan meille kuukausiveloittesena palveluna, eli emme hanki itsellemme mitään ympäristön vaatimia elementtejä.

7. Toteutetaanko vierailijaportaali käyttöönoton yhteydessä?

Vastaus: Tämä on vain vaatimus tarjouspyynnössä ja päätämme sopimuksen aikana, että otetaanko tätä käyttöön. Vierailijaportaalin käyttöönottoon voidaan soveltaa tarjouspyynnössä ilmoitettua kysymystä asiantuntijatyön hinnasta.

8. Voiko kontrollerin toteuttaa VMware-appliance -toteutuksena?

Vastaus: Kyllä voi, meillä on oma VMware-alusta.

9. Kysymys: sallitteko siis kontrollerin asentamisen Alavuden kaupungin konesaliin? 

Vastaus:

Kyllä kontrolleri on mahdollista asentaa joko VMware appliancena tai fyysisenä kontrollerina meidän tiloihin. Fyysiselle kontrollerille voimme tarjota UPS-varmennetun sähkön sekä kahdennetun liitännän verkkoomme.

Palveluna tuotettavassa ratkaisussa itse kontrollerin hallinnointi täytyy olla palvelun tarjoajalla, eli emme hallinnoi itse tukiasemien lisäämistä tai asetuksien muuttamisia tai vastaavian asioita.
Jos kontrolleri toteutetaan vmware appliancena, voidaan yhdessä palveluntarjoajan kanssa hoitaa päivitysten yhteydessä esimerkiksi appliancen kloonaus.
Eli palvelun voi tarjota paikallisesti asennettavaan kontrolleriin tai pilvipohjaiseen kontrolleriin pohjautuvana.

10. Kysymys: Tekninen vaatimus 16 SSID:n osalta on kohtuuton, onko tätä mahdollista laskea alhaisemmaksi?

Vastaus: Hankintailmoitukseen on tehty maanantaina 27.4. korjaus, jolla lasketaan vaadittujen SSID:eitten määrää 16:sta 8:aan. Hankintailmoituksen korjaus julkaistaan viimeistään torstaina 30.4. Hilmassa.

11. Kysymys: Onko virransyöttö POE+ tuettu asiakkaan toimesta?

Vastaus: On tuettu. Meillä POE-virransyöttöä hoidetaan sekä nk. POE-injektoreilla sekä suoraan kytkimiltä. Molemmissa tapauksissa POE+ on tuettu.
Ja jos jonkun kohteen osalta emme POE+ -virtaa saa tukiasemalle asti nykytoteutuksella, järjestämme sen.

12. Kysymys: Onko sähköpostilla jätetty tarjous täysin mahdoton?

Vastaus: Valitettavasti emme voi ottaa vastaan tarjouksia sähköisesti.

13. Kysymys: Onko mahdollista sopia uusien tukiasemien osalta toimitus ja käyttöönotto 10-14 pvä tilauksesta?

Vastaus: Kyllä on mahdollista joustaa tämän verran.

14. Mitä tarkoittaa ns. kioskimoodi?

Vastaus: Kioskimoodilla tarkoitetaan vieraskäyttäjille julkaistavaa portaalia, johon täytyy vieraskäyttäjän antaa yhteystietonsa jos haluaa vierasverkkoon liittyä. Eli toiselta nimeltään vierailijaportaali.

15. Kysymys: Tarjousten jättöaika ja lähetysosoite kohdassa kuitenkin sanotaan, että Tarjouksessa tulee olla hinnoiteltuna käyttöönottohetkellä hankittavien tukiasemien osalta palvelun kuukausihinta.  Miten huomioidaan käyttöönoton kiinteä hinta vertailussa?

Vastaus: Käyttöönoton kiinteällä hinnalla tarkoitetaan palvelun perustamisesta aiheutuvia kuluja jos sellaisia tulee. Käyttöönottoon liittyy palvelun perustaminen sekä toimitettavien tukiasemien konfiguroiminen ja liittäminen palveluun. Palvelua perustettaessa määritetään myös vaaditut SSID:t ja niiden salasanat.

16. Kysymys: Mitä tarjoukseen täytyy hinnoitella? Tarjouspyynnössä pyydetään hinnoittelemaan mm. käyttöönottomaksu, mutta tämä ei näy vertailuhinnassa mitenkään.

Vastaus: Tarjoukseen tulee hinnoitella palveluna tarjottavien tukiasemien kuukausihinta per tukiasema, asiantuntijatyön hinta, uusien tukiasemien käyttöönoton hinta per tukiasema jos sellainen on, sekä koko palvelun käyttöönotolle hinta (perustamiskustannukset, palvelun perustaminen, alkukonfiguroinnit yms.). Kaikki nämä hinnat otetaan huomioon vertailussa.

17. Kysymys: Referenssivaatimuksen osalta, riittääkö, että mainitaan referenssitoteutuksen asiakasyrityksen nimi?

Vastaus: Riittää.

18. Kysymys: Mitä dokumentteja tarjouksessa tulee toimittaa? 

Vastaus: Tarjouksen lisäksi on toivottavaa toimittaa myös ratkaisun tekninen kuvaus.