Kysymykset ja vastaukset

Vikasietoinen virtuaalipalvelinympäristö

”Kaikilla ympäristöön kuuluvilla laitteilla viiden vuoden NBD on-site -tuki (vasteaika 4h, 24x7)”
Tuollaista tukimuotoa ei ole kenelläkään. NBD on next business day eikä se pidä sisällään 24/7 4h vasteaikaa.
1. Mitä tukitasoa tässä käytännössä haetaan?
Vastaus: NBD on virheellisesti jäänyt tarjouspyyntöön, haettava tukitaso on 24x7 4h vasteajalla.
2. Mikä on konesalien etäisyys toisistaan ja mitkä ovat käytettävät verkkoyhteydet?
Vastaus: 2-2,5km, kuituyhteydet välillä.
3. Mitkä ovat monimuoto-yksimuotokuitu/kuituparien määrät?
Vastaus: 6 paria yksimuotokuitua
Active/active kontrollerin hajoaminen vaikuttaa suorituskykyyn, acitvE/passive ei.
4. Levyjärjestelmän active/active, voiko olla active/backup, jos failover ei vaikuta toimintaan?
Vastaus: Levyjärjestelmien on molempien oltava tuotantokäytössä jatkuvasti, eli kummastakin konesalista tulee pystyä kummallakin levyjärjestelmällä ajamaan virtuaalikoneita jatkuvasti.
5. Mikä on verkkoyhteyden palvelinverkon osalta, 1/10Gb RJ-45 vai SFP+?
Vastaus: 1/10Gb RJ-45 (tuki molemmille nopeuksille täytyy olla, valitsemme käyttöönottohetkellä jommankumman)
6. Nykyisen ympäristön tiedot siirron osalta, mikä on käytetty storage (iscsi/fc)? Voidaanko kytkeä uusi storage vanhaan palvelinympäristöön tai vanha storage uuteen?
Vastaus: Nykyisten molempien ympäristöjen levyjärjestelmät on kytketty FC-liitännöillä palvelimiin. Uudet voidaan kytkeä vanhaan tai vanhat uuteen.
7. Pitääkö storagen usable kapasiteetti 40Tb olla raakaa kapasiteettia, vai voidaanko olettaa datan pakkauksen tai deduplikoinnin vähentävän datan käyttötarvetta?
Vastaus:Usable kapasiteettti täytyy olla 40Tb raakaa, käytämme pakkausta tämän nettotilan laajentamiseksi.
8. Onko nykyisessä ympäristössä compressiota tai dedupea käytössä?
Vastaus: Ei ole.

9. Tarjouspyynnössä on pieni ristiriita, tekstissä puhutaan 40TB nettokapasiteetista mutta tuossa toteutuskuvassa on 35TB netto?

Vastaus: Haettava nettokapasiteetti on 40TB ilman pakkausta.

10. Onko levyjärjestelmän all-flash edellytys, mikäli hybridi vaihtoehdon iops / Mb/s suorituskykyarvot vastaavat all-flash ratkaisua?

vastaus: All-flash on edellytys.

11. Kompression pois kytkentä / päälle kytkentä pitää olla tehtävissä käytön aikana? Onko tähän joku ajatus, että miksi?

Vastaus: Tarkoitus on levyjärjestelmien osalta toimia siten, että käytetään ilman pakkausta/deduppia siihen asti kun tilaa on ja jos tila loppuu, niin otetaan pakkaus/dedup käyttöön.

12. Onko se niin, että 40T on peilattua pintaa ja kompressointi sitten extraa jos sellainen otetaan käytötön jossain vaiheessa?

Vastaus: Levytilatarve on 40TB / levyjärjestelmä ja kompressio/dedup otetaan käyttöön meillä jos nähdään, että levytila ei riitä muuten.

13. Onko mahdollista jättää tarjous sähköisessä muodossa lähettämällä tarjousdokumentit sähköpostiin?

Vastaus: Otamme vastaan vain suljetussa kirjekuoressa toimitettavia tarjouksia.

14. - VMWare-lisenssit eivät sisälly kilpailutettavaan kokonaisuuteen”. Toisaalta witness-palvelimen osalta ” Witness/heartbeat/vastaava palvelin (rauta+ohjelmistolisenssit)” Onko oikein tulkittu että witness-palvelimen ei tarvitse sisältää vmware-lisenssiä?

Vastaus: Witness-palvelimen tulee sisältää kaikki toimintaan liittyvät lisenssit riippumatta toteutuksesta. Eli jos Witness-palvelin vaatii toimiakseen VMWare-lisenssin, tulee se sisältyä tarjoukseen.

15. - Pitääkö liitäntäkaapelit palvelimet-kytkin ja kytkin- storage sisältyä tarjoukseen?
Vastaus: Ei pidä, etukäteen vaikea määrittää kaapeleiden pituudet, joten hankitaan käyttöönottohetkellä erikseen.

16. Laitevalmistajalta tuli kysymystä liittyen halutun tuen vasteaikaan. Näillä on kaikilla hieman eri hinta joten vaikuttaa kokonaisuuteen.

4h vasteaika voidaan tulkita hieman eri tavalla
- Halvin on vianmäärityksen jälkeen huolto 4h on-site
- Keskitaso committed 4h on-site (eli 4 tunnin sisään on huolto paikalla ja korjaus alkaa)
- Kallein 4h committed fix (eli 4 tunnin sisään asia on vikamääritetty ja korjattu)

Vastaus: "Keskitaso" on haettu tukitaso.

17. Onko mahdollista käyttää nykyisen ympäristön SAN kytkimiä kytkemään tallennusjärjestelmät keskenään ?

Vastaus: Ei ole mahdollista. Vanhojen järjestelmien laitteita ei voida käyttää uudessa ympäristössä.

18. Voidaanko tarjota ratkaisuun FC-liitannät uusilla laitteistolla levyjärjestemien liikenteeseen?

Vastaus: Tarjouspyynnössä pyydetään vain iSCSI-toteutuksia, joten FC-liitännällisiä ratkaisuja ei oteta vertailussa huomioon.

19. Voidaanko levyjärjestelmien välillä käyttää FCoE (Ethernet) protokollaa, jos 'iSCSI' -kytkimet FCoE protokollaa tukevat ?

Vastaus: Voi käyttää jos sillä ei ole suorituskykyyn negatiivista vaikutusta.