Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja viihtyvyyden edistäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asiakkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hyvinvointilautakunnan alaista toimintaa ovat kansalaisopisto, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii kehitysjohtaja.

Hyvinvointilautakunta 2017-2021

Marja-Liisa Pienimäki pj
Pentti Ahopelto vpj
Tero Alakurtti
Seija Yli-Hukkala
Hannu Myllymäki
Eero Klemola
Jorma Saari
Kaisa Javanainen
Ritva Raisio