Ala-Mäenpää Pekka

Virka tai luottamustehtävä

-----

Kaupunginjohtaja

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Kaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

-

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n hallituksen varapuheejohtaja, Lakea Oy, hallituksen jäsen

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Ei

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Alavuden reserviläiset ry:n tilintarkastaja, Etelä-pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen hallituksen tutkimusjaoston jäsen, Vaasan yliopistoseuran hallituksen varajäsen

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Kuusiokuntien sosiaali-jaterveys kuntayhtymän hallituksessa läsnäolo-oikeus

11. Yhtiöt:

Alavuden kaupungin konserniyhtiöiden hallituksissa konserniedustaja

12. Yhdistykset

13. Muut:

Valtatie 18 seurantatyötyhmän puheenjohtaja

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

-

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

-

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

-

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

17.11.2017