Hakala Annikki

Virka tai luottamustehtävä

----- Vaalilautakunnan pj

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: EI
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Ei
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Ei

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Töysän nuorisoseura ry, sihteeri, rahastonhoitaja
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Ei
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä Ei
11. Yhtiöt: Ei
12. Yhdistykset EI
13. Muut: Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30 % äänivallasta): Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut: Ei
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Ei

Päivämäärä

17.11.2017