Humalajoki Riitta

Virka tai luottamustehtävä ----- Ympäristölautakunnan varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: EI
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Työterveyslääkäri Dextra Alavus
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Ei
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Ei
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)  Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Ei
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Kirkkovaltuutettu Alavuden ev.lut.srk:ssa
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Ei
11. Yhtiöt: Ei
12. Yhdistykset EI
13. Muut: Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30 % äänivallasta): Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut: Ei
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia Ei
Päivämäärä 17.11.2017