Kaihoniemi Pekka

Virka tai luottamustehtävä ----- Kaupunginvaltuuston jäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Ei
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä EI
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) Yrittäjä
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Asunto Oy Viistie 1-2 Hallituksen puheenjohtaja
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Ei
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Alavuden Mieskuoro hallitus/ varapuheenjohtaja, Alavuden lukion johtokunta/ varapuheenjohtaja
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Ei
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Ei
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Kirkkovaltuuston jäsen
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuoltojaoston jäsen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymän hallitus/ varajäsen
11. Yhtiöt: Lakea Oy/ jäsen
12. Yhdistykset Ei
13. Muut: Alavuden lukion johtokunta/ Varapuheenjohtaja
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 9.3.2020