Kallioniemi Tapio

Virka tai luottamustehtävä ----- kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi: Ei
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä EI
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet) maa- ja metsätalousyrittäjä
Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Ei
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa Töysän Säästöpankkisäätiön valtuuskunta
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä E-P Kalatalouskeskus pj, Töysän osakaskunta hoitokunnan pj, Töysän metsästysseura johtokunnan jäsen, Lapuanjoen kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja, Suomenselän metsänhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen
7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 
Koillis-Satakunnan Sähkö/ yhtiökokousedustaja
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt): Ei
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Ei
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä E-P sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto jäsen, Järviseudun koulutuskuntayhtymä jäsen
11. Yhtiöt: LS-Laatukala Oy:n hallituksen varajäsen, Etappi hallitus varajäsen, Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskusen yhtiökokousedustaja LS-Laatukalassa.
12. Yhdistykset Ei
13. Muut: Ei
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Ei
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut: Ei 
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa: Ei
Ei ilmoitettavia esteellisyyksiä
Päivämäärä 12.2.2021