Onnela Hanna

Virka tai luottamustehtävä ----- Ympäristölautakunta varajäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä Kuusiolinna Terveys Oy, terveydenhoitaja
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)  -
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä Rkl Velj. Onnela Oy, hallituksen varajäsen
5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa  -
6.Hallintotehtävät yhdistyksissä Alavuden Urheiluautoilijat ry; sihteeri ja hallituksen jäsen, Alavuden Urheilijat ry/ voimistelujaosto; hallituksen jäsen
7.Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)  -
8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt)  -
9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)  -
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä  -
11. Yhtiöt  -
12. Yhdistykset  -
13. Muut  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta) Rkl Veljekset Onnela Oy
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 26.10.2019