Rintamäki Antti

Virka tai luottamustehtävä

-----

Keskustan valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu, Sivistyslautakunnan jäsen, Ympäristölautakunnan p.j. henkilökohtainen varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Ei

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Maatalousyrittäjä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Alavudenseudun Osuuspankin edustajiston jäsen

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Mhy Metsäpohjanmaan valtuuston jäsen

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Ei

11. Yhtiöt:

12. Yhdistykset

Ei

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

17.11.2017