Rintamäki Outi

Virka tai luottamustehtävä

-----

Ympäristölautakunnan varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Sote-integraattori, Kuusiolinna Terveys Oy

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Ei

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

EI

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Ei

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Ei

11. Yhtiöt:

12. Yhdistykset

Ei

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia esteellisyyksiä

Päivämäärä

14.11.2017