Ylimäki Tarja

Virka tai luottamustehtävä ----- Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, hyvinvointilautakunnan jäsen
Virat, toimet, ammatit, tehtävät 1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi  -
2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä  -
3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)  -
Ulkopuoliset sidonnaisuudet 4. Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä  -
5. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa  -
6. Hallintotehtävät yhdistyksissä  -
7. Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)  -
8. Etujärjestöjen luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt)  -
9. Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys) Alavuden seurakunnan Töysän alueseurakunnan jäsen, kirkkoneuvoston varajäsen
Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset 10. Kuntayhtymä  -
11. Yhtiöt Alavuden Vuokra-asunnot Oy/ hallituksen jäsen
12. Yhdistykset  -
13. Muut  -
Taloudellinen asema 14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)  -
15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut  -
16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:  -
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia
Päivämäärä 20.2.2020