Ylinen Markku

Virka tai luottamustehtävä

-----

Tarkastuslautakunnan vpj.

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muun julkisyhteisön virka tai toimi:

Eteläpohjanmaan sairaanhoitopiiri , mielenterveyshoitaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä

Ei

3. Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet

4.Hallintotehtävät taloudellisesti merkitsevissä yrityksissä

Ei

5.Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa

Töysän säästöpankkisäätiö, hallituksen jäsen

6.Hallintotehtävät yhdistyksissä

Ei

7.Hallintotehtävät yhtiöissä. ( mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston 
jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen) 

Ei

8.Etujärjestöjen luottamustehtävät (Esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt):

Ei

9.Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai neuvoston jäsenyys)

Ei

Kunnan valitsemat tehtävät esim. kuntayhtymät, kunnalliset yhtiöt, yhdistykset

10. Kuntayhtymä

Järviseudun koulutuskuntayhtymä, kunnan edustaja hallituksessa, Kuussote hallituksen varajäsen, Eskoon kuntayhtymän valtuuston jäsen

11. Yhtiöt:

12. Yhdistykset

Ei

13. Muut:

Ei

Taloudellinen asema

14. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet (oman tai lähipiirin osuus yli 30% äänivallasta)

Ei

15. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset ja muut vastuut:

Ei 

16. Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kunnan päätöksenteossa:

Ei

Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia

Päivämäärä

17.11.2017