Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat avopalvelut, asumispalvelut, kuntouttava hoito ja kotisairaala sekä kotihoito. Ikäihmisten palvelut tuottaa Alavudella Kuusiolinna Terveys Oy. 

Palveluohjaajat neuvovat ikäihmisiä ja heidän omaisiaan kaikessa ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Palveluohjaaja Alavudella Johanna Mustalahti, puh. 040 554 9524.

Ikäihmisten palveluista vastaa palvelujohtaja Marika Nevanpää, puh. 044 550 2303.

Lisätietoja ikäihmisten palveluista Kuusiolinna Terveys Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.kuusiolinna.fi. 

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä päättää palvelujen myöntämisperusteet sekä määrittää asiakasmaksujen perusteet lainsäädännön perusteella ja laskuttaa asiakasmaksut. 

Lisätietoja KuusSoTen ikäihmisten palveluista verkkosivuilla osoitteessa www.kuussote.fi.

Ota yhteyttä!

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä 
www.kuussote.fi

Kuusiolinna Terveys Oy
 www.kuusiolinna.fi