Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluihin kuuluvat avopalvelut, asumispalvelut, kuntouttava hoito ja kotisairaala sekä kotihoito. Ikäihmisten palvelut tuottaa Alavudella Kuusiolinna Terveys Oy.

Ikäihmisten palveluista vastaa palvelujohtaja Marika Nevanpää.

Ota yhteyttä!

Ikäihmisten palvelut (Kuussote)