KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4

Asemakaava- ja tonttijakoehdotukset pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 8.2.-10.3.2023 Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1.
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös www.alavus.fi/keskuskortteli

Asemakaavan muutos koskee Alavuden kaupungin Röyskö 12. kaupunginosan kortteleita 12001 (osa) ja 12002 (osa) ja Kirkkokangas 15. kaupunginosan korttelia 15007 (osa) sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, tori- ja puistoalueita.

Tonttijaon muutos koskee korttelia 12010.

Kaava mahdollistaa palvelukorttelin kehittämisen sekä sote-keskuksen rakentamisen. Lisäksi kaavaratkaisulla luodaan edellytykset torin ja siihen liittyvän raitin sekä asuin-, liike- ja toimistotilan sijoittamiseksi keskuskortteliin. Kaavalla ohjataan myös ydinkeskustan sujuvan liikenteen ja pysäköinnin järjestämistä keskittämällä toimintoja nykyistä paremmin. Kaavaratkaisun tavoitteena on luoda Alavuden keskuskorttelista elinvoimainen, viihtyisä ja toiminnallinen keskusta-alue sekä kohottaa koko keskusta-alueen ilmettä.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Kuulantiehen, Vähtärintiehen ja Potrettipolkuun, idässä Järviluomantiehen ja Salmentiehen, etelässä Kyntäjän kauppakeskukseen ja lännessä kantatie 66:een.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 10.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Alavuden kaupunki, kaupunginhallitus, Torikatu 4, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 2.2.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Tonttijakoehdotus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1_ Asemakaavan seurantalomake
Liite 2_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3_Kuvat ja kartat
Liite 4_Meluselvitys_luonnos
Liite 5_Liikenneselvitys
Liite 6_Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 7_Kaupunkilaiskyselyn tulokset
Liite 8_Maaperätutkimus ja perustamistapalausunto
Liite 9_Kaupallinen selvitys
Liite 10_Hulevesiselvitys
Liite 11_Maisemalliset periaatteet
Liite 12_Tonttijakoehdotus
Liite 13_Vuorovaikutusraportti