KUULUTUS

Keskuskorttelin asemakaavan muutos 4:n vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL § 63) ilmoitetaan Keskuskorttelin asemakaavan muutos 4:n vireille tulosta sekä sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Asemakaavan muutos koskee Alavuden kaupungin Röyskö 12. kaupunginosan kortteleita 12001 (osa) ja 12002 (osa) ja niihin liittyviä katu-, liikenne-, tori- ja puistoalueita.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointikeskuksen sijoittuminen alueelle sekä luoda tiivis ja elinvoimainen helposti saavutettava palvelukeskusta. Alueen viihtyisyyttä kehitetään oleskelun sekä ajanvieton mahdollisuuksia parantamalla sekä lisätään alueen palvelutasoa luomalla keskusta-alueelle uusia työpaikkoja.

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Kuulantiehen, idässä Järviluomantiehen, etelässä Kyntäjän kauppakeskukseen ja lännessä Torikatuun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 5.9-5.10.2022 kaupungin virallisella ilmoitustaululla Alavuden kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 ja Ympäris-töpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa, 1 krs, Taitotie 1 sekä kaupungin verkkosivuil-la www.alavus.fi/keskuskortteli

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 5.10.2022 mennessä osoitteella: Alavuden kaupunginhallitus, Torikatu 4, 63300 ALAVUS tai sähköpostilla kaavoitus@alavus.fi

Alavudella 1.9.2022
Alavuden kaupunginhallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)