KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4

Alavuden kaupunginvaltuusto on 15.5.2023 § 9 hyväksynyt Keskuskorttelin asemakaavan muutos 4:n ja tonttijaon.

Asemakaavan muutos koskee Alavuden kaupungin RÖYSKÖ 12. kaupunginosan kortteleita 12001 (osa), 12002 (osa) ja KIRKKOKANGAS 15. kaupunginosan korttelia 15007 (osa) sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, tori- ja puistoalueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuu Alavuden kaupungin RÖYSKÖ 12. kaupunginosan korttelit 12001 (osa), 12002 (osa), 12010 ja KIRKKOKANGAS 15. kaupunginosan kortteli 15007 (osa) sekä niihin liittyviä tori- ja katualueita.

Tonttijaon muutoksella muodostuu Alavuden kaupungin RÖYSKÖ 12. kaupunginosan kortteli 12010 tontti 1.

Kaava-aineistoon voi tutustua kaupungin internet-sivulla: www.alavus.fi/keskuskortteli ja kaupungin asiointipisteessä, Torikatu 4 sekä Ympäristöpalvelujen toimistolla Alavuden Fasadissa (1 krs), Taitotie 1.

Alavudella 17.5.2023
Alavuden kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto 17.5.2023 hyv päätös

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Tonttijako