Ympäristösuojelu

Ympäristölautakunta ja sen alainen viranhaltija huolehtii sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä, ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; osallistuu kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen, antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista kunnan muille viranomaisille; huolehtii ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa, edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kuortaneen kunnalla ja Alavuden kaupungilla on yhteinen ympäristöpäällikön virka. Työaika jaetaan siten, että viranhaltija on Kuortaneella pääsääntöisesti maanantaina ja tiistaina ja Alavudella keskiviikosta perjantaihin sekä jokaisen kuukauden viimeisen tiistain.

Ota yhteyttä!

Jukka Kotola
Ympäristöpäällikkö
Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut
Taitotie 1
63300 Alavus
puh. 0400-012 129
jukka.kotola(at)alavus.fi

tavoitettavissa:
Alavuden toimistolla ke-pe
(Kuortaneen toimistolla ma-ti)