Ensiapu ja kiireellinen hoito

Avoinna 24 h/vrk

(06)  2525 7612

Pyydämme soittamaan ennen vastaanotolle tuloa asian kiireellisyyden arvioimiseksi. Puhelimitse annetaan myös hoito-ohjeita, tarvittaessa opastusta hoitoon hakeutumisessa ja ohjausta oikeaan hoito-paikkaan.

112

Ensihoitotoiminnasta (sairaankuljetuksesta) vastaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Kuusiolinna Terveys Oy