Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan koulupäivinä ja se on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä pienryhmässä opiskeleville erityisen tuen vuosiluokkien 3.-9. oppilaille. Toimintaan osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja maksullista. Lapsi voi osallistua toimintaan joko jokaisena koulupäivänä tai sopimuksen mukaan. Koulujen loma-aikoina ja viikonloppuina tarjotaan varahoitoa vain erityisen tuen oppilaille.

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, välipala jokaisena toimintapäivänä ja toiminnassa käytettävät askartelu- yms. tarvikkeet. Aamupäivätoiminta on lisäpalvelu, josta peritään erillinen maksu kaikilta niiltä kuukausilta, joille lapselle on varattu paikka aamupäivätoiminnasta. Aamupäivätoiminta ei sisällä välipalaa.

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota ohjattua ja virkistävää vastapainoa ja tukea koulutyölle sekä myös mahdollisuuksia lasten omaan toimintaan ja lepoon turvallisen aikuisen seurassa. Toiminnassa varataan aikaa myös läksyjen tekemiseen. Kunkin ryhmän toiminta suunnitellaan yhteistyössä lapsiryhmän kanssa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään alakoulujen yhteydessä. Toimintaan haetaan Wilman kautta ja päätös tiedotetaan kirjeitse.

Lukuvuosi 2024-25

Sivistyslautakunta on päättänyt, että 1.8.2024 alkaen aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmiä perustetaan, mikäli palveluun oikeutettuja oppilaita ilmoittautuu ryhmään vähintään seitsemän (7). Jos ryhmään osallistuvien lasten lukumäärä laskee kesken lukuvuoden alle viiteen (5), toimintaa jatketaa seuraavan kuukauden loppuun. 

Mikäli hakuajan jälkeen tulee peruuntumisia ja lapsimäärä on alle viisi (5), voidaan päättää jo ennen toimintakauden alkua, ettei yksikön toimintaa aloiteta. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin klo 7-16 välisenä aikana. Mikäli esioppilaat tarvitsevat aamutoimintaa ennen klo 7, voidaan myös koululaisia ottaa ko. ryhmään aikaisemmin.

Syksyn 2024 toiminnan aloittamisajankohta

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat aukeavat samaan aikaan koulujen kanssa keskiviikkona 7.8.2024.             

Tutustuminen toimintapaikkoihin on 21.5.2024 klo 15.30 - 17.00.

Paikalle tulosta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Ensimmäisen toimintaviikon ajat tulisi olla toimipaikan puhelimessa viimeistään 7.8.2024.

Yhteystiedot

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
koordinaattori Tanja Taipalus

Puh. 040 139 5314
tanja.taipalus@alavus.fi

Puhelinaika:
ma-to klo 9.00-11.00

Yksiköiden yhteystiedot:

Paussi ...............puh. 044 5501 508
Huili....................puh. 040 1763 876
Poiju, Asema......puh. 044 5502 723
Iivari....................puh. 040 5289 040
Tuuri...................puh. 044 5502 258
Sulkava...............puh. 040 1497 264
Hakojärvi............puh. 050 3838 526
Länsipuoli ..........puh. 040 3554859
Sääskiniemi........puh. 040 1764087

Kirkkomännikön
aamuhoito........puh. 040 1763 876

Esitietolomake iltapäivätoimintaan osallistuvalta lapselta