Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n.

Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on kokopäivähoidosta 288 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään tulorajaan 144 € kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluita käyttävä lapsi. Toisesta lapsesta maksu on 50 % alhaisempi. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Perheen kokoTuloraja/kuukausiMaksuprosenttiBruttoraja korkeimmille maksuille
2 2 136 € 10,7 4 823
3 2 756 € 10,7 5 443
4 3 129 € 10,7 5 816
5 3 502 € 10,7 6 189
6 3 873 € 10,7 6 561

Varhaiskasvatusaika sovitaan keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Mikäli etukäteen varatut tunnit kuukaudessa ylittyvät, ne voidaan tasata seuraavan kahden kuukauden aikana. Jos ylitys toistuu, tuntiperusteista sopimusta muutetaan.

Varhaiskasvatusaika/kuukausivarhaiskasvatusaika/viikko% tulojen mukaisesta
kuukausimaksusta
Ylin maksu/euroa /kk
enint. 32t/ kk km. 8t / vko 30 % 86€
enint. 60t/ kk km. 14 t/ vko 50% 144€
enint. 86 t/kk km. 20 t/ vko 60% 173€
enint. 115 t/ kk km. 27t / vko 70% 202€
enint. 149 t/kk km. 34 t/ vko 85% 245€
enint. 150 t/kk
tai enemmän 
km. 35 t/ vko 
tai enemmän
100% 288€

Esiopetusikäisen lapsen esiopetusaika 4 t / pv on maksutonta, eikä sitä lueta mukaan varhaiskasvatustuntien laskentaan.

Kysy lisää maksuista!

Yhteyshenkilö varhaiskasvatusmaksujen
osalta on:
Tiina Yritys
 puh. 040 662 3684