Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n.

Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on kokopäivähoidosta 295 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 28 euroa.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään tulorajaan 197 € kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä veroista vapaat tulot.

Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluita käyttävä lapsi. Toisesta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perusteena nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Perheen kokoTuloraja / kuukausiMaksuprosenttiBruttoraja korkeimmille maksuille
2 2 913 € 10,7 5 670 €
3 3 758 € 10,7 6 515 €
4 4 267 € 10,7 7 024 €
5 4 777 € 10,7 7 534 €
6 5 284 € 10,7 8 041 €

Varhaiskasvatusaika sovitaan viikkotuntimäärän mukaan ja siitä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Mikäli etukäteen varatut tunnit ylittyvät, tuntiperusteista sopimusta muutetaan. Arkipyhien alle jäänyttä varhaiskasvatuspäivää ei voi siirtää toiselle päivälle.

Varhaiskasvatusaika/viikkoVarhaiskasvatusaika/kuukausi 
(kuukausituntiraja valittavissa
vain vuorotyötä* tekeville)
% tulojen mukaisesta
kuukausimaksusta
Ylin maksu/euroa /kk
enintään 20 t / vko enintään 86 t / kk 60% 177 €
enintään 27 t/ vko enintään 115 t / kk 70% 207 €
enintään 34 t/vko enintään 149 t/ kk 85% 251 €
35 t/vko tai enemmän  150 t/ kk tai enemmän 100% 295 €

*Vuorotyöksi katsotaan klo 18-06 välinen työaika sekä viikonloppu

Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tuntirajat:

Varhaiskasvatusaika / viikko

Varhaiskasvatusaika / kuukausi
(kuukausituntiraja valittavissa vain
vuorotyötä* tekeville)

% tulojen mukaisesta
kuukausimaksusta
Ylin maksu / euroa / kk
eo + enintään 10 t / vko eo + enintään 43 t / kk 30 % 89 €
eo + enintään 20 t / vko eo + enintään 86 t / kk 60 % 177 €
eo + enintään 27 t / vko eo + enintään 115 t / kk 70 % 207 €
eo + enintään 34 t / vko eo + enintään 149 t / kk 85 % 251 €

* Vuorotyöksi katsotaan klo 18-06 välinen työaika sekä viikonloppu

Esiopetusikäisen lapsen esiopetusaika 4 t / pv on maksutonta, eikä sitä lueta mukaan varhaiskasvatustuntien laskentaan.

Kysy lisää maksuista!

Yhteyshenkilö varhaiskasvatusmaksujen
osalta on:
Tiina Yritys
 puh. 040 662 3684