Avoin yliopisto-opetus


Avoimen yliopiston opintoihin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelussa on mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Tiedustelut rehtorilta tai toimistosta.

Vaasan yliopiston tutustumiskurssit
Tutustumiskurssit tarjoavat nimensä mukaisesti mahdollisuuden päästä tutustumaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden, kauppatieteiden tai viestintätieteiden koulutuksiin. Kurssit on tarkoitettu erityisesti lukiolaisille jatko-opintojen suunnittelun tueksi, mutta kuka tahansa yliopisto-opiskelusta kiinnostunut voi osallistua maksutta kursseille.
Kurssit toteutetaan verkkokursseina Vaasan yliopiston Moodle-oppimisympäristössä ja mukaan voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden 2019-2020 aikana. Kurssit ovat maksuttomia ja niitä voi suorittaa omaan tahtiin, itsenäisesti opiskellen ja samalla tutustua ko. alaan tarkemmin.
Lisätietoja:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/opintotarjonta/tutustumiskurssit/
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 6.8.2019 klo 10.00

Psykologian perusopinnot 25 op
Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan.
Alkaa syksyllä 2019.
Tutor Päivi Kangas.
Opintomaksu 490 €, voidaan laskuttaa kahdessa erässä.

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Tutustutaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Opinnoista on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- tai esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon. Kyse on haastavista yliopisto-opinnoista, ja materiaali on osittain englanninkielistä. Opiskelu on tavoitteellista, pääsääntöisesti itsenäistä ja itseohjautuvaa työskentelyä. Tutor auttaa ongelmakohdissa. Suoritettuja opintokokonaisuuksia voi lukea hyväksi yliopisto-opinnoissa esimerkiksi vapaasti valittavissa opinnoissa.
Ilmoittautuminen 6.9.2019 mennessä.

Talousoikeuden perusopinnot 25 op
Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaiset Talousoikeuden perusopinnot 25 op on nyt mahdollista suorittaa Alavudella! Voit seurata luentoja etäyhteyden välityksellä Lakeudenportin kansalaisopistossa, opintojen järjestäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto. Ilmoittaudu opintoihin kesäyliopiston nettisivuilla (www.epky.fi/avoin) ja kerro ilmoittautumisen yhteydessä halukkuutesi seurata luennot Alavudella.

Voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen 25 op (490 €) tai yksittäiselle kurssille (45 € - 130 €). Kouluttajana toimii ansioitunut Mika Kärkkäinen Vaasan yliopistosta. Lisätiedot kesäyliopistosta: info@epky.fi, p. 050 431 7072.

Talousoikeudessa oikeudellisia kysymyksiä tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta. Perusopintojen tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuvaa liiketoiminnan keskeisimmistä oikeudenaloista. Jos jatkat opintoja pidemmälle niin talousoikeuden pääaineopinnot tuottavat kauppatieteen maisterista laki- tai veroekonomin, jolle on kysyntää elinkeinotoiminnassa sekä valtion- ja kuntahallinnossa.

Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op
lähiluennot ma-ti 23.-24.9.2019 klo 17-21

Talousoikeuden perusteet ja liiketoiminnan etiikka 3 op
lähiluennot ma-ti 11.-12.11.2019 ja ma 18.11.2019 klo 17-21

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op
lähiluennot ke-to 8.-9.1.2020 klo 17-21

Organisaatio-oikeus 6 op
lähiluennot ma-ti 16.-17.3.2020 klo 17-21

Vero-oikeus 6 op
verkko-opintoina 3.2. alkaen

Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op
verkko-opintoina 3.2. alkaen

Kysy lisää!

Rehtori Arto Juurakko
Puh. 044 550 1389
arto.juurakko@alavus.fi