Alavuden kaupungin sponsorointikäytäntö nuorten urheilijoiden tukemiseksi

Alavuden kaupunki tukee nuoria yksilöurheilijoita seuraavin periaattein:

  • Alavutelainen nuori, joka urheilee SM-tasolla tai korkeammalla tasolla, voi halutessaan hakeutua sponsorointisopimukseen
  • Sopimusta voi hakea nuori, joka harjoittamansa lajin ikämääritelmän mukaan kuuluu juniorisarjaan.
  • Perusmuotoinen sponsorointituki on 150€/nuori/vuosi, ja Alavuden kaupunki saa vastineeksi urheilijan kilpailuasussaan käyttämän Alavuden kaupungin logo/nimimerkinnän kautta näkyvyyttä.
  • Korkeammalla tasolla menestyneiden urheilijoiden kanssa voidaan perusmuotoisen tuen sijasta sopia yksilöllisesti myös laajemmasta näkyvyydestä ja tuesta.
  • Sponsorointikäytännössä urheilija itse vastaa siitä, että kaupungin kanssa tehty sopimus ei riko hänen muita mahdollisia sponsorointisopimuksiaan vastaan. Mikäli urheilijalla on jo aiempi sopimus sponsoroinnista Alavuden kaupungin kanssa, voi tässä tarkoitettua sponsorointitukea hakea vasta aiemman sopimuksen päätyttyä.
  • Tämä sponsorointikäytäntö ei estä hakemasta liikuntapalveluiden myöntämiä stipendejä, eikä korvaa kisoissa menestyneiden palkitsemista.
  • Joukkueurheilussa vastaavat käytännöt sovitaan ao. urheiluseuran kanssa.
  • Sponsorointitukea haetaan etukäteen, ennen kauden alkua, eikä tukea voi hakea takautuvasti.
Kotikuntani on Alavus (tieto tarkistetaan) *
Muut yhteistyöt *

Liikuntapalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö
Leena Smolander
puh. 044 5502057
06 25251000 (vaihde)
leena.smolander@alavus.fi