Opetussuunnitelmat

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on hyväksytty 22.12.2014 ja ne ovat ohjanneet maakunnallisen opetussuunnitelman tekoa. Uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2016, kuitenkin siten, että yläkoulussa uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2017 lähtien. Myös lisäopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 6 Oppimisen arviointia ja tämä otetaan käyttöön 1.8.2020 lukien.

Eteläpohjalaiset esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat on julkaistu Opetushallituksen ePerusteet –palvelun esikatselunäkymässä.