Opiskelijalahjan hakuehdot

  • Opiskelija on kirjoilla Alavudella koko lukuvuoden, mutta asuu opiskelun vuoksi Alavuden ulkopuolella.
  • Opiskelijalahja myönnetään 18 - 29 -vuotiaille opiskelijoille. Lahja myönnetään, kun hakija hakemisvuotena täyttää kyseisen iän.
  • Opiskelija opiskelee päätoimisesti ammattiin tai tutkintoon tähtäävästi.
  • Opiskelijalahjaa on haettava lokakuun loppuun mennessä tai opiskelun alkaessa vuoden alussa helmikuun loppuun mennessä. Opiskelija toimittaa hakemuksen ja opiskelutodistuksen yhden kerran lukuvuoden aikana. Eli jos olet tehnyt hakemuksen jo syksyllä koko lukuvuodeksi, niin sinun ei tarvitse tehdä enää uutta hakemusta keväällä!
  • Opiskelijalahjan suuruus on 200 euroa/ lukuvuosi ja se voidaan maksaa samalle opiskelijalle enintään viisi kertaa. Verottaja ratkaisee vuosittain, onko kaupungin myöntämä opiskelijalahja veronalaista tuloa.
  • Opiskelijalahja maksetaan kahdessa erässä marras- ja maaliskuussa. Opiskelijan asumispaikka tarkistetaan opiskelijalahjan maksun yhteydessä. Opintojen päättymisestä on ilmoitettava kaupunginkansliaan.
  • Opiskelijalahjan myöntää sivistysjohtaja.