Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä sekä vesilain (587/2011) mukaisten asioiden käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan ja perustelujen mukaisesti. Valvonnassa maksu peritään YSL 205 §:n nojalla valvontaohjelmaan perustuvien luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja muusta ohjelmaan perustuvasta valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen YSL 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi tai 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. Alavuden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaanxxxxxx § 45 hyväksynyt Alavuden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan.