Ajankohtaista maaseutupalveluissa

Kevään 2018 viljelijätukihaku

Päätukihaku on alkanut. Tuet haetaan joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai jättämällä paperilomakkeet maaseututoimistoon. Tukihakemusten viimeinen jättöpäivä on perjantaina 15.6.2018. Tukioikeuksien siirtolomakkeet 103A ja 103B tulee jättää maaseututoimistoon 15.6.2018 mennessä. Peruslohkomuutokset tulee tehdä Vipussa tai lomakkeella 102C huhtikuun loppuun mennessä.

Peltomaan laatutesti


Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on peltomaan laatutestin teko sitoumuskauden aikana. Jos viljelijä on sitoutunut ympäristökorvaukseen vuonna 2015, pitää laatutesti vaatimus täyttää viimeistään 30.4.2018. Peltomaan laatutesti tehdään kaikista yli 0,5 ha peruslohkoista, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa. Jos kaikki peruslohkot ovat tätä pienempiä, tulee laatutesti tehdä yhdestä viljelijän valitsemasta peruslohkosta. Viljelijä esittää arviossa tiedot niistä peruslohkoista, jotka hän on ilmoittanut viimeisimmässä tukihaussa. Jos esim. laatutestiarvio palautetaan syksyllä 2017, tulee tiedot olla vuonna 2017 tukihaussa olevista lohkoista.

Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä voi palauttaa peltomaan laatutestin lokakuun alusta lukien sähköisesti Vipu-palvelussa. Laatutestin tiedot on ilmoitettava Vipussa viimeistään 30.4.2018. Vaihtoehtoisesti tiedot voi ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle paperilomakkeella 480.

Peltomaan laatutestin tarkoituksena on biologisten ja fysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen ja maan laadun kokonaisvaltainen arviointi.Testissä arvioidaan maaperän rakennetta, lajirikkautta sekä veden sitomiskykyä kastelu- ja ojitustarpeen määrittämiseen. Testin tarkoituksena on auttaa viljelijää kiinnittämään huomiota keskeisiin ympäristötekijöihin ja siten parantamaan pellon kasvukuntoa ja sadon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä maaperän, vesistön ja lajiston suojelua.

Viljavuustutkimukset


Ympäristökorvauksen ehtojen mukaan viljavuustutkimus on otettava viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein. Näytteitä on otettava vähintään 1 näyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 ha. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti. Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 ha tai tätä pienempiä, voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisillä lohkoilla. Yksittäisiltä peruslohkoilta, jotka ovat 0,5 ha tai tätä pienempiä, on otettava näyte tai käytettävä typpilannoituksessa runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Viljavuustutkimuksissa tarvittavia purkkeja ja lähetteitä saa maataloustoimistosta.