Ajankohtaista maaseutupalveluissa

Alkuvuoden haettavat eläintuet:

Eläinten hyvinvointikorvaus 8.1.2024 - 1.2.2024

Eläinmääräilmoitus 8.1.2024 - 1.2.2024

Eläinpalkkiot 8.1.2024 - 24.1.2024

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus x.x.2024 - x.x.2024

Pohjoinen kotieläintuki naudoista, uuhista ja kutuista 12.2.2024 - 5.3.2024

Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki 12.2.2024 - 5.3.2024

Lisätietoa eläintukien hakemisesta

Huom! Syysilmoitukset tehdään 15.1.2024 - 8.2.2024 välisenä aikana VIPU-palvelussa.  Ajankohta on muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Jatkossa on tarkoitus, että syysilmoitukset tehdään syksyisin.

Lisätietoa syysilmoituksesta

Lisätietoa ehdollisuuden kasvipeitteisyydestä

Lisätietoa ekojärjestelmän kasvipeitteisyydestä

 

Täältä löytyy tietoa Maataloustuista vuonna 2023

Katso täältä mikä muuttuu eläintuissa 2023 

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksia ja -tutkintoja sähköisesti seuraavasti:

ProAgrian kautta voit suorittaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksia ja -tutkintoja sähköisesti (hinta 50 € + alv 24%). Lisätietoja löytyy ProAgrian tapahtumasivulta:

https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/sahkoinen-kasvinsuojelututkinto-13675

Koulutusmateriaalia kasvinsuojelututkintoon löytyy Tukesin sivuilta linkistä:

http://www.tukes.fi/kasvinsuojelu/story.html

Muistutus viljavuustutkimuksista

Viljavuustutkimuksissa noudatetaan uuden sopimuskauden ohjeita. Ehdollisuuden vaatimusten mukaan viljavuustutkimus täytyy olla voimassa ennen lannoitusta jokaisesta yli 0,50 ha peruslohkosta, jota lannoitetaan. Viljavuustutkimus saa olla korkeintaan 10 vuotta vanha.

Ympäristösitoumuksen ehtojen mukaan viljavuustutkimus täytyy olla voimassa jokaisesta yli 0,50 ha peruslohkosta, jota on sallittua lannoittaa. Viljavuustutkimus ei saa olla 5 vuotta vanhempi.

Tarkempia ohjeita viljavuustutkimuksesta löydät koulutusmateriaaleista sekä Ruokaviraston sivuilta tukiehdoista.