Ajankohtaista maaseutupalveluissa

Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoitus tulee jättää sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465/465L maaseututoimistoon viimeistään torstaina 31.10.2019. Ympäristökorvauksen syysilmoitus koskee seuraavia toimenpiteitä: lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen sekä pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.

 

Viljavuustutkimukset

Ympäristökorvauksen ehtojen mukaan viljavuustutkimus on otettava viljelyksessä olevista pelloista viiden vuoden välein. Näytteitä on otettava vähintään 1 näyte peruslohkoa kohti, jos peruslohko on yli 0,5 ha. Jos peruslohko on suurempi kuin 5 ha, on otettava 1 näyte jokaista alkavaa 5 ha kohti. Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 ha tai tätä pienempiä, voi käyttää samaa viljavuusnäytettä kuin viereisillä lohkoilla. Yksittäisiltä peruslohkoilta, jotka ovat 0,5 ha tai tätä pienempiä, on otettava näyte tai käytettävä typpilannoituksessa runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforilannoituksessa hyvän viljavuusluokan mukaisia arvoja. Viljavuustutkimuksissa tarvittavia purkkeja ja lähetteitä saa maataloustoimistosta.

 

 

 

Yhteystiedot

Maaseutupäällikkö Hanna Murtomäki-Kukkola
Puh. 040 724 8606
hanna.murtomaki-kukkola@alavus.fi
ma-pe klo 9-15, Fasadi
Tarvittaessa voit varata tapaamisajan myös muulle sopivalle ajalle.

Materiaalit ja linkit