Esiopetus

Lapsi on velvoitettu osallistumaan esiopetukseen peruskoulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta tarjotaan alakoulujen yhteydessä joko omana esiopetusryhmänä tai yhdysluokkamuotoisesti tai päiväkodeissa. Päiväkodit ja kaikki koulut Kirkkomännikköä lukuun ottamatta tarjoavat täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi. Mikäli siis asutte Kirkkomännikön koulupiirissä ja lapsesi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, tällöin haku keskustan päiväkoteihin (Tervanalle/vuorohoitoa tarvitseville, Huvikumpu, Kekkula ja Tenavatalo).


Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, peritään varhaiskasvatuksen osalta maksu. Niiltä ajoilta, jolloin esiopetusta ei anneta, (kesäkuukaudet) koko hoitoaika on varhaiskasvatusta ja maksu määräytyy hoitopäivän pituuden mukaisesti.


Syksyllä 2024 esiopetuksen aloittavat lapset ilmoitetaan esiopetukseen viikoilla 2-3. Ilmoittautumisohjeet lähetetään tulevien eskareiden koteihin ennen tätä.


Esiopetukseen haetaan Wilman kautta. Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, niin tätä täydentävää varhaiskasvatusta haetaan alla olevan sähköisen hakemuksen (Varhaiskasvatushakemus) kautta. Poikkeuksena ovat ne lapset, joille haetaan esiopetuspaikkaa Hakojärven, Länsipuolen, Sulkavan tai Sääskiniemen kouluilta. Heille haetaan täydentävää varhaiskasvatusta koulun apip-toimintaan. Tähän haetaan Wilmassa kohdasta Hakemukset ja päätökset -> Tee uusi hakemus

Lisätietoa

Sivistysjohtaja Pauliina Niemi
Puh. 044 550 2585

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kaisa Haapaniemi

Puh. 040 554 9523