Esiopetus

Lapsi on velvoitettu osallistumaan esiopetukseen peruskoulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta. Esiopetusta tarjotaan alakoulujen yhteydessä joko omana esiopetusryhmänä tai yhdysluokkamuotoisesti tai päiväkodeissa. Jos lapsi ei tarvitse päivähoitoa, suositellaan lapsen esiopetuspaikaksi koulun esiopetusryhmää.

Päivähoitoa tarvitsevalle lapselle haetaan paikkaa päiväkodista. Mikäli perhe tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, peritään päivähoidon osalta maksu. Niiltä ajoilta, jolloin esiopetusta ei anneta, (kesäkuukaudet) koko hoitoaika on päivähoitoa ja maksu määräytyy hoitopäivän pituuden mukaisesti.

Lisätietoa

vt Sivistysjohtaja Pasi Hakala
Puh. 044 550 2585

Varhaiskasvatuksen johtaja
Kaisa Haapaniemi

Puh. 040 554 9523