Alavuden kaupunginhallitus

Kaupungin hallintoa johtaa 12-jäseninen kaupunginhallitus. Sen tehtävä on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia, että valtuuston päätökset toteutetaan. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Anttila Lasse
Latvala Jari
Juurakko Petri
Hautala Pentti
Kallioniemi Tapio
Katajamäki Anu
Mäkiranta Jorma
Perälampi Paula
Pienimäki Marja-Liisa
Rajalahti Heli
Toivola Juha
Yli-Kaatiala Johanna

Puheenjohtajat

Lasse Anttila
puheenjohtaja

Jari Latvala
1. varapuheenjohtaja

Petri Juurakko
2. varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen sihteeri

Sari Helander
Hallintopäällikkö,
Puh. 040 528 9024

Esityslistat ja pöytäkirjat