Alavuden kaupunginhallitus

Kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa 12-jäseninen kaupunginhallitus. Sen tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia, että valtuuston päätökset toteutetaan. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Anttila Lasse
Latvala Jari
Juurakko Petri
Hautala Pentti
Kallioniemi Tapio
Katajamäki Anu
Mäkiranta Jorma
Perälampi Paula
Pienimäki Marja-Liisa
Rajalahti Heli
Toivola Juha
Yli-Kaatiala Johanna

Puheenjohtajat

Lasse Anttila
puheenjohtaja

Jari Latvala
1. varapuheenjohtaja

Petri Juurakko
2. varapuheenjohtaja

Kaupunginhallituksen esittelijä

Pekka Ala-Mäenpää
Kaupunginjohtaja
Puh. 0400 661 889

Kaupunginhallituksen sihteeri

Sari Helander
Hallintopäällikkö,
Puh. 040 528 9024