Aumausilmoitus

  • Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/ 2014)
  • Ilmoitus on jätettävä viimeistään  14 vrk ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
  • Lisätietoja: jukka.kotola@alavus@alavus.fi, 0400 012129
2. Ilmoittajan yhteystiedot
3. Tilan tiedot
4. TIEDOT aumattavasta lannasta/orgaanisesta materiaalista/ lannoitevalmisteesta.
Jos kyseessä on useampia kuin kaksi aumaa, vastaavat tiedot muiden kohdalta ilmoitetaan liitteenä.
A) LANTA
B) ORGAANISET LANNOITEVALMISTEET.
5. TIEDOT AUMASTA/AUMOISTA
Jos aumoja on usempia kuin kaksi, vastaavat tiedot muiden osalta ilmoitetaan kohdassa 7. Lisätiedot ja liitteet
Auman etäisyys
Auman sijainti ja perustaminen
Auman etäisyys
7. Lisätiedot ja liitteet