Aumausilmoitus

  • Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus 1250/2014) 9 § sekä ympäristönsuojelulaki (527/ 2014)
  • Ilmoitus on jätettävä viimeistään  14 vrk ennen aumavarastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
  • Lisätietoja: jukka.kotola@alavus@alavus.fi, 0400 012129
2. Ilmoittajan yhteystiedot
3. Tilan tiedot
Onko tila kasvinviljelytila vai eläintila?
Kasvinviljelytila, joka
Eläintilalla on seuraavia eläimiä:
4. TIEDOT aumattavasta lannasta/orgaanisesta materiaalista/ lannoitevalmisteesta.
Jos kyseessä on useampia kuin kaksi aumaa, vastaavat tiedot muiden kohdalta ilmoitetaan liitteenä.
A) LANTA
Minkä eläinlajin lannasta on kyse? Jos kyse on useamman eläinlajin lannasta,vaitse määrällisesti pääasiallinen. Auma 1.
Auma 2.
Lantalaji. Auma 1.
Alkuperä (jos materiaali on peräisin sekä omasta että muualta, materiaali on eriteltävä alkuperän mukaan)
Lantalaji. Auma 2.
Alkuperä (jos materiaali on peräisin sekä omasta että muualta, materiaali on eriteltävä alkuperän mukaan)
B) ORGAANISET LANNOITEVALMISTEET.
Alkuperä (jos materiaali on peräisin sekä omasta että muualta, materiaali on eriteltävä alkuperän mukaan)
Lannan varastointi poikkeustilanteessa ( koskee vain kotieläintiloja). Mikä on poikkeustilanteen syy?
5. TIEDOT AUMASTA/AUMOISTA
Jos aumoja on usempia kuin kaksi, vastaavat tiedot muiden osalta ilmoitetaan kohdassa 7. Lisätiedot ja liitteet
Auma sijaitsee antavalla pellon osalla
Jos auma on kaltevalla pellolla, se sijaitsee pellon reunassa
Auman tekopaikalta poistetaan lumi
Alusta on muotoiltu niin, ettei nestettä pääse valumaan ympäristöön
Auman pohjalle on levitetty 20 cm nestettä sitova kerros
Yhdessä aumassa on vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille tarkoitettu määrä lantaa/orgaanista valmistetta
Auman etäisyys
Auma sijaitsee tulvanalaisella alueella
Auman sijainti ja perustaminen
Auma sijaisee kantavalla pellon osalla
Jos auma on kaltevalla pellolla, se sijaitsee pellon yläreunassa
Auman tekopaikalta poistetaan lumi
Alusta on muotoiltu siten, ettei nesteitä pääse valumaan ympäristöön
Auman pohjalle on levitetty 20 cm nestettä sitova kerros
Yhdessä aumassa on vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille tarkoitettu määrä lantaa/orgaanista valmistetta
Auman etäisyys
Auma sijaitsee tulvanalaisella alueella
7. Lisätiedot ja liitteet
Liitteissä