Lautakunnat

Lautakunnat valmistelevat kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtivat päätöksen täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein.

 

Lautakuntien puheenjohtajat

Tekninen lautakunta
Tiina Asunmaa, pj

Sivistyslautakunta
Jukka Mäkelä, pj

Ympäristölautakunta
Pasi Huhtala, pj

Elinvoimalautakunta
Paula Perälampi, pj.