Lautakunnat

Lautakunnat valmistelevat kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtivat päätöksen täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein.

 

Lautakuntien puheenjohtajat

Tekninen lautakunta
Antti Mäkelä, pj

Sivistyslautakunta
Raija Isoaho, pj

Ympäristölautakunta
Vesa Laitila, pj

Hyvinvointilautakunta
Marja-Liisa Pienimäki, pj.