Rakentajan muistilista


Hae rakennuslupaa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista hakupalvelussa lupapiste.fi. Kaupungin vapaat omakotitontit löytyvät karttapalvelustamme.

Rakennuslupahakemuksen käsittely

Rakennustarkastaja käsittelee toimenpidelupahakemukset ja alle 600 m2:n suuruisten rakennusten rakennuslupahakemukset sekä valmistelee ympäristölautakunnassa käsiteltävät lupa-asiat. Yli 600 m2:n suuruisten rakennusten rakennuslupahakemukset käsittelee ympäristölautakunta. Myös lautakunnassa käsiteltävät hakemukset toimitetaan lupapisteeseen. Rakennustarkastajat auttavat hakemusten teossa.

Naapurin kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyyden, sijainnin taikka sisällön huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Rakennuksen sijainnin merkintä

Rakennuksen sijainti tontilla merkitään asemapiirroksen mitoituksen mukaisesti neljällä nurkkamerkillä. Asemakaava-alueilla rakennuspaikalle merkitään lisäksi korkeuslukema (ei koske talousrakennuksia). Merkintä edellyttää, että lupa on lainvoimainen.

Asemakaava-alueella kaupunkimittaus merkitsee rakennuksen sijainnin. Haja-asutusalueella sijainnin merkinnän suorittaa rakennustarkastaja. Sijainnin merkinnällä merkitään rakennuksen ulkonurkat tai niiden jatkeet, rakentaja on vastuussa rakennuksen sisäisestä mitoituksesta.

Merkintämittauksen toimitusaika on 2-5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksella tarkoitetaan rakennuksen paikan kartoittamista, eli tarkistetaan, että rakennus on sille määritellyssä paikassa. Sijaintikatselmus suoritetaan, mikäli katselmus on rakennusluvassa määrätty suoritettavaksi. Sijaintikatselmus on suoritettava perustusten rakentamisen jälkeen ennen runkotöiden aloittamista. Asiakas tilaa katselmuksen perustusten valmistuttua.

Sijaintikatselmuksen toimitusaika 2 – 5 päivää ja se sisältyy rakennuslupamaksuun.

Katu- ja tieosoitteet

Asemakaava-alueilla kadun nimi määritellään asemakaavoituksen yhteydessä. Kaupunkimittaus-yksikkö ylläpitää osoiterekisteriä ja antaa uusille asemakaavan ja tonttijaon mukaisille rakennuspaikoille osoitenumerot.

Haja-asutusalueiden osoitetietoja ylläpidetään teknisesssä toimessa. Uusia osoitetietoja määritetään tarpeen vaatiessa.

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus

Sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus kaava-alueilla tilataan kaupunkimittauksen maastoyksiköstä:

Marko Haapa-aho
puh. 040 074 7659
marko.haapa-aho@alavus.fi

Tonttijaot ja osoitteet

Maankäyttöjohtaja Kimmo Toivola
Puh. 044 550 2730
Taitotie 1 (Alavus Fasadi 1 krs.)