Avoimet työpaikat

Alavuden kaupunki  työllistää n. 600 eri alan ammattilaista. Kaupungin palveluksessa on mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, maaseutu- ja lomituspalveluiden ammattilaisia.

Alavuden kaupunki käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi  -palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekerytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset allaolevien työpaikkailmoitusten kautta tai esim. haulla www.Kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.  Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla.

Avoimet työpaikat ovat nähtävissä myös suoraan Kuntarekryssä ja MOL:n sivuilla.

 


Henkilökohtainen avustaja

Näkövammainen alavutelainen miestyönantaja hakee henkilökohtaista avustajaa 20h/kk.
Työnantaja asuu asumispalveluyksikössä Seinäjoella, Eskoossa. Avustajan työpäivät mieluiten joka toinen viikonloppu pe,la tai su,
n. 2kertaa viikossa.

Työtehtävinä on harrastustoiminnan ja vapaa-ajan mahdollistaminen mm. ulkoilu,piirtäminen, musiikin kuuntelu sekä asionneilla käynti.

Avustajalta toivottaisiin humoristisuutta, selkokielisyyttä, rentoutta, sitoutumiskykyä työhön ja mieluiten kokemusta kehitysvammaisuudesta tai sosiaali/terveysalalta.

Avustajan työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Opus Eskoo neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.

Lue lisää..

Lastenvalvoja

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä hakee toistaiseksi voimassaolevaan virkaan lastenvalvojaa.

Lastenvalvoja työskentelee osana lapsiperhepalveluiden tiimiä. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat lapsen isyyden selvitykset ja lasta koskevien huolto-, tapaamis- ja elatussopimusten laatiminen ja vahvistaminen sekä olosuhdeselvityksissä työparina toimiminen.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenvalvojan tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. sosionomi YAMK). Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja arvostamme myös kokemusta lasten ja perheiden palveluista.

Lastenvalvojan pääasiallinen työpiste on Alavudella. Tehtävän hoitamisen kannalta ajokortti on välttämätön. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa rikosrekisteriote ja työterveyshuollon todistus.

Lue lisää..

Hallintoylilääkäri

Hallintoylilääkäri toimii Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän terveyspalveluiden johtajana ja vastaa lääketieteellisestä toiminnasta. Tehtävä on hallinnollinen, sisältäen viranomaistehtävät ja valvontavastuun. Pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteestä tai muu soveltuva erikoislääkärin tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta kansanterveystyöstä ja hallinnollisista tehtävistä.

Virassa noudatetaan KVTES:n ja lääkärisopimuksen määräyksiä. Virka on kokoaikainen, mutta hakijan toiveesta voidaan osa-aikaisuutta sovitella. Palkkatoivomuksen voi esittää. Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lue lisää..

Sijaisia Alavuden varhaiskasvatukseen

Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin.

Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa.

Otamme yhteyttä työnhakijaan mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Rikostaustaote tarkistetaan työsuhteen kestäessä yli kolme kuukautta. Haastattelussa soveltuvat henkilöt kirjataan sijaisrekrytointijärjestelmään hyväksytyiksi sijaishakijoiksi.

Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jonka kautta voit saada tiedon työtarjouksesta tekstiviestillä. Vastaa saamaasi viestiin vain, jos haluat sijaisuuden ja olet siihen käytettävissä. Sijaisuutta voidaan tarjota myös puhelimitse.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (804/92) mukaan. Muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan myös huomioon.

Lue lisää..

Henkilökohtainen avustaja

Haetaan henkilökohtaista avustajaa -47 syntyneelle miestyönantajalle.

Työaika on 30h/kk. Työajoista sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa.

Työtehtävinä on harrastus- ja vapaa-ajan mahdollistaminen sekä avustaminen kodinhoitotehtävissä ja pihatöissä.

Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Opus Eskoo neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.

Lue lisää..

Ruokapalvelutyöntekijä

Tällä hakuilmoituksella etsitään sijaisia ruokapalvelujen sijaisuuksiin kaupungin eri yksiköissä: valmistuskeittiöissä terveyden- ja vanhustenhoidon yksiköissä ja kouluilla sekä palvelukeittiöissä päiväkodeissa. Sijaistuskohteet ja tehtävät määräytyvät hakijan osaamisen mukaan. Tarjolla sekä ruoanvalmistuksesta vastaavan että keittiöapulaisen tehtäviä. Joissakin kohteissa työhön kuuluu kohteen siivouksesta vastaaminen.

Täyttämällä Kuntarekryn hakemuksen hakija ilmoittautuu ruokapalvelujen sijaisrekisteriin. Hakijat haastatellaan ja heidän soveltuvuutensa eri tehtäviin ja työkohteisiin arvioidaan. Tämän jälkeen sopiville sijaisille ilmoitetaan vapautuvista sijaisuuksista tekstiviestillä. Sijaisuudet voivat olla äkillisiä ja lyhytkestoisia.

Hakijalta vaaditaan hygieniapassi, mielellään alan tutkinto ja/tai jonkin verran alakohtaista työkokemusta

Lue lisää..

Siivooja, laitoshuoltaja

Täyttämällä hakemuksen ilmoittaudut siivouspalvelujen sijaislistalle, jolloin sinut voidaan kutsua siivoojien ja laitoshuoltajien erimittaisiin sijaisuuksiin. Varsinkin kesäaikaan pidempiaikaisia laitoshuoltajien vuosilomasijaisuuksia. Vastaat työkohteen ylläpitosiivouksesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Siivoojien työkohteita ovat esim. koulut, päiväkodit, liikuntapaikat ja virastot. Laitoshuoltajien työkohteita ovat vanhusten kokopäivähoidon laitokset.

Jonkin verran alakohtaista kokemusta ja/tai siivousalan koulutus.

Lue lisää..

Henkilökohtaisen avustajan sijaisuudet

Henkilökohtaisen avustajan työnantajat hakevat avustajia akuutteihin sijaisuuksiin. Työtarjous lähetetään yleensä tekstiviestillä, työhön meno lyhyellä varoajalla.

Työhön kuuluu avustaa vammaista henkilöä arjen asioissa, esimerkiksi kodinhoidossa, peseytymisessä, asioinnissa ja harrastuksissa.

Työ on kokoaikaista tai osa-aikaista päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin. Työnantajana toimii vammainen henkilö, joka määrittelee työajan avuntarpeensa mukaan. Työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Avustajaksi sopii sosiaalinen, pidättyvä, rohkea, ymmärtävä ja mukautuva henkilö.

Avustajan työhön ei ole koulutus- ja pätevyysvaatimuksia.

Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksista, rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus www.kuntarekry.fi -osoitteessa. Huomioithan hakemusta täyttäessäsi että et kirjoita siihen mahdollisten aikaisempien avustettaviesi terveystietoja ja työnantajasi nimeä. Riittää että merkitset työkokemustietoihisi toimineesi henkilökohtaisena avustajana yksityisellä työnantajalla. Kerro myös, että millä alueella/paikkakunnilla pystyt tekemään sijaisuuksia.

Kuntarekryn etusivulta löytyy avoimet työpaikat -palkki. Kirjoita siihen tämän julkaisun työvain, 270563, niin löydät ilmoituksen.

Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Opus Eskoo neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.

Lue lisää..