Avoimet työpaikat


Olisitko sinä yksi Alavuden kaupungin noin 600 eri alan ammattilaisesta?
Alavuden kaupungin palveluksessa työskentelee mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, liikunnan, tekniikan ja maaseutupalveluiden osaajia.

Työsuhde-etuina tarjoamme mm. ePassin, jota voi hyödyntää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin sekä uusien työntekijöiden kahden viikon palkallisen loman takuun ensimmäisenä lomanmääräytymisvuonna. Käytössämme on hyvät, ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut. Lisäksi kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja tuemme kouluttautumista.

Perusajatuksenamme on, että osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö tuottaa hyviä palveluita asukkaille - tule meille innostumaan ja onnistumaan työssäsi!

Kaupunkina Alavus on monimuotoinen ja täällä on kattavat palvelut. Kaikki on sopivasti lähellä ja ympärillä kaunis luonto. Asuminen Alavudella on kohtuuhintaista ja harrastusmahdollisuuksia on runsaasti kaiken ikäisille.

Rekrytoinnissa Alavuden kaupunki käyttää Kuntarekry.fi -palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Järjestelmää käytetään myös sijaisten rekrytoinnissa. Sähköisen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset alla olevien työpaikkailmoitusten kautta tai esim. haulla www.Kuntarekry.fi-sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.

Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla.

Avoimet työpaikat ovat nähtävissä myös suoraan Kuntarekryssä ja MOL:n sivuilla.


Resurssiopettajia

Alavudella on käynnistynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelman osahanke, jonka toteuttamiseen haetaan kahta resurssiopettajaa ajalle 1.8.2023-31.7.2024.

Keskeisiä teemoja hankkeessa ovat mm. oppilaiden ja henkilöstön tvt-osaamisen kehittäminen yhteisopettajuutena sekä digitaalisuuden hyötyjen korostaminen erityisopetuksessa ja tukea tarvitsevien lasten arjessa.

Hanketyöntekijänä resurssiopettaja toimii oppilasryhmässä yhteisopettajana Alavuden kaupungin perusopetuksen kouluissa ja vastaa myös tarvittavien materiaalien tuottamisesta ja opettajien kouluttamisesta yhdessä hanketiimin muiden opettajien kanssa. Arvostamme osaamista tvt-taidoissa, erityisopetuksessa sekä yhteisopettajuudessa.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittänyt nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Täytössä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkkaus OVTES:n mukaan.

Lue lisää..

Uinninvalvoja

Alavuden kaupungin liikuntapalveluissa on haettavana 9.6.2023 klo 15.00 mennessä

Uinninvalvojan toimi

Uinninvalvoja tulee toimimaan liikunta-uimahalli Kunto-Lutrassa, joka avataan elokuun alkupuolella 2023 mittavan peruskorjauksen jälkeen.

Työsuhde alkaa 24.7.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu toistaiseksi.
Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.
Työaika on yleistyöaika 38,25 h/vko.
Palkkaus KVTES:n mukaisesti.

Kelpoisuusehtona tehtävään on 18 vuoden ikä sekä hyväksytysti suoritettu hengenpelastajan testiuinti ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uinninvalvojakurssi. Ajantasaiset EA-taidot katsotaan eduksi. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset kuntarekryn kautta
Hakuaikaa jatketaan 9.6.2022 klo 15:00.

Lisätietoja liikuntapalvelupäällikkö Leena Smolander 044 550 2057, leena.smolander@alavus.fi

Hakemuksia ei palauteta

Lue lisää..

Uimaopettaja / Uinninvalvoja

Alavuden kaupungin liikuntapalveluissa on haettavana 9.6.2023 klo 15.00 mennessä

Uimaopettaja-uinninvalvojan toimi

Työsuhde alkaa 24.7.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu toistaiseksi.

Uimaopettaja - uinninvalvojan tehtäväkuvaan kuuluu uimaopetusta sekä uinnin valvontaa.

Työntekijä suunnittelee ja aloittaa Alavuden kaupungin koululaisten uimaopetustoiminnan ja toimii uinninvalvojien vapaapäivinä valvojan tehtävissä.

Alavudella uimaopetusta on jo aiemmin annettu eskari-ikäisille. Nyt opetus laajennetaan ensin 1 - 4 -luokkalaisille ja myöhemmin myös vanhemmille koululaisille.

Opetus järjestetään Kunto-Lutrassa (liikunta-/uimahalli), joka avataan elokuussa 2023 mittavan peruskorjauksen jälkeen.
Työaika on yleistyöaika 38,25 h/vko. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on 18 vuoden ikä sekä hyväksytysti suoritettu hengenpelastajan testiuinti ja Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uinninvalvojakurssi.
Uimaopettajan työssä kelpoisuusehtona on uimaopettajakurssi. Ajantasaiset EA-taidot katsotaan eduksi. Arvostamme lisäksi tehtävään soveltuvaa koulutusta ja hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset kuntarekryn kautta
Hakuaikaa jatketaan 9.6.2022 klo 15:00.

Lisätietoja Liikuntapalvelupäällikkö Leena Smolander 044 550 2057, leena.smolander@alavus.fi

Hakemuksia ei palauteta.

Lue lisää..

Nuorisotyön koordinaattori

Alavuden kaupunki etsii innostunutta ja osaavaa henkilöä nuorisotyön koordinaattorin virkaan kaupungin nuorisopalveluihin 1.10.2023 alkaen.

Nuorisotyön koordinaattorin työtehtäviin kuuluvat mm. nuorisotyön suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen Alavuden nuorisotiloilla ja muissa toimintaympäristöissä sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö yhdessä nuoriso-ohjaajien kanssa. Nuorisotyön koordinaattori edistää ja kehittää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuuden toteutumista sekä toimii mm. nuorisovaltuuston ohjaajana. Työtehtäviin kuuluu myös toimia nuoriso-ohjaajien esihenkilönä, nuorisopalveluista vastaavana viranhaltijana, koordinoida hankkeita sekä toimia ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä.

Olet oikea henkilö tehtävään, mikäli
- nautit ja innostut nuorten kanssa työskentelystä
- sinulla on taitoa ohjata avointa ryhmätoimintaa
- ammatillinen ja kehittävä työote onnistuu sekä nuorten että aikuisten yhteisöissä
- hallitset osallistavia ja yhteissuunnittelun menetelmiä
- motivoidut siitä, että pääset luomaan uutta yhdessä muiden kanssa
- toimit suunnitelmallisesti ja olet valmis ottamaan vastuun nuorisopalveluiden kokonaisuudesta
- koet viestinnän luonnolliseksi osaksi työtäsi

Luemme eduksesi kokemuksen nuorten ryhmien ohjauksesta ja kehittävän työotteen sekä kokemuksen monitoimijaisessa työympäristössä työskentelystä. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta nuorisotyöstä.

Työ on liikkuvaa ja sisältää ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävä vaatii ajokortin sekä oman auton käyttömahdollisuuden.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavaa aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja lisäksi edellytämme itsenäistä ja ammatillista työotetta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lue lisää..

Tärkeät linkit

Lisätietoa kunta-alan työstä ja työpaikoista www.kuntarekry.fi 

Nuorten kesätyöllistämistuki
yrityksille ja yhteisöille 2023
(Haku alkaa kesäkuussa)

Nuorten kesätyöpaikat 2023
Sähköinen haku 1.3.-14.4.2023

Kuntarekryn rekisteriseloste

Työllistä ja työllisty!
Job well done -työnhakupalvelu