Avoimet työpaikat

Alavuden kaupunki  työllistää n. 600 eri alan ammattilaista. Kaupungin palveluksessa on mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan, maaseutu- ja lomituspalveluiden ammattilaisia.

Alavuden kaupunki käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi  -palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekerytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset allaolevien työpaikkailmoitusten kautta tai esim. haulla www.Kuntarekry.fi -sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.  Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla.

Avoimet työpaikat ovat nähtävissä myös suoraan Kuntarekryssä ja MOL:n sivuilla.

 


Kirjastonjohtaja

23.08.2019
 
Alavuden kaupunki hakee vakinaiseen virkasuhteeseen 1.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kirjastonjohtajaa. Kirjasto on tärkeä osa Alavuden kaupungin hyvinvointipalveluja. Kirjastolla on kaksi toimipistettä, Alavuden pääkirjasto ja Töysän uusituissa tiloissa toimiva lähikirjasto sekä lisäksi kirjastoauto. Alavuden kirjasto kuuluu Eepos-kirjastokimppaan yhdessä 22 kunnan kirjastojen kanssa. Kirjastonjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää kirjastopalveluita sekä toimia kirjastohenkilöstön esimiehenä. Kirjastojohtajan työtehtävistä noin puolet on kirjaston johtamiseen ja hallintoon liittyviä tehtäviä ja noin puolet kirjastoammatillista työtä. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä ja poikkihallinnollista työotetta. Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.
Lue lisää..
 
 

Henkilökohtainen avustaja

23.08.2019
 
21-vuotias naistyönantaja hakee henkilökohtaista avustajaa 2.9 alkaen määräajaksi, joka tarkentuu myöhemmin. Töitä 8h/pvä, ma-pe. Työajat vaihtelevia. Työtehtäviin kuuluu avustamista kodinhoidossa, ruoanlaitossa, pukeutumisessa tarpeen mukaan sekä joissakin hygieniatoiminnoissa. Työnantaja toimii mahdollisimman itsenäisesti, avustaminen on lähinnä päivittäisiin toimiin osallistumista yhdessä työnantajan kanssa. Avustajalta edellytetään luotettavuutta, liikunnallisuutta, huumorintajua, joustavuutta sekä tupakoimattomuutta. Työnantajalla on käytössä apuvälineenä pyörätuoli. Avustajan työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Opus Eskoo neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa. Teknisistä syistä rekrytoiva yksikkö ja työnantaja kohdassa lukee Eskoo.
Lue lisää..
 
 

Erityisnuorisotyöntekijä

15.08.2019
 
Alavuden kaupunki julistaa haettavaksi erityisnuorisotyöntekijän määräaikaisen tehtävä ajalle 1.9.2019 - 30.6.2020. Tehtävänä on toimia sekä kaupungin koulu- että nuorisotoimessa turvallisena aikuisena nuoren tukena. Työ on ennaltaehkäisevää ja tavoitteena on koulumotivaation lisääminen, poissaolojen ennaltaehkäisy, koulupudokkuuden torjunta sekä oppilaan huoltajan tukeminen kasvatustehtävässä. Tavoitteena on myös pystyä vastaamaan juostavasti nuoren oppimisen ja kasvun haasteisiin. Sopivana koulutuksena tehtävään on mm. nuoriso-ohjaajan, sosionomin, yhteisöpedagogin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai muu soveltuva koulutus. Eduksi hakijalle ovat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta nuoren kasvuympäristössä sekä peruskoulussa opetettavien aineiden hallintaa. Alavuden kaupunki on saanut rahaa tasa-arvohankkeeseen, jonka avulla palkkaamme erityisnuorisotyöntekijän ajalle 1.9.2019 - 30.6.2020. Työaika jakaantuu koulu- ja nuorisotoimen kesken erikseen sovittavalla tavalla ja työ sisältää myös iltatyötä. Aloitus on 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Koeaika tehtävässä on 4 kk. Hakijan on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lue lisää..
 
 

Henkilökohtainen avustaja

13.08.2019
 
54 syntynyt mies hakee avustajan sijaista 60- 100h/kk heti alkavaan työsuhteeseen- 18.9.2019 asti. Työtä sopimuksen mukaan 2-4 kertaa viikossa. Voi tehdä pidempääkin päivää, jolloin ei tarvitse käydä niin useasti. Avustajan tehtävä on auttaa mm. allasterapiassa pukuhuoneen puolella, pyörätuolin työnnössä, asioinnissa ja pukeutumisessa, työnantajan autolla ajoa. Työpaikka sijaitsee Hakojärvellä. Taloudessa on kissa ja koira. Soita heti, jos kiinnostut 040 507 0304/ Markku
Lue lisää..
 
 

Sosiaalityöntekijän virka

21.08.2019
 
Pitkäaikaisen työntekijämme jäädessä eläkkeelle haemme Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymään sosiaalityöntekijää lapsi- ja perhesosiaalityöhön 8.9.2019 klo 23:59 mennessä. Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän perhepalveluiden tiimissä on kuusi sosiaalityöntekijää, yksi lastenvalvoja ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Lapsi- ja perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijä hoitaa sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaisia asiakasprosesseja. Lastensuojelussa juurrutetaan systeemistä toimintamallia. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja, kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä ja verkostoissa. Arvostamme aiempaa kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten kanssa tehtävästä työstä ja asiakaslähtöistä työotetta. Etätyömahdollisuus on sovittavissa osaan työajasta. Oman auton käyttömahdollisuus välttämätön. Kuntayhtymällä on työhyvinvoinnin edistämiseksi käytössä ePassi. Kuntayhtymä voi tarvittaessa auttaa asunnon saamisessa. Tehtäväkohtainen palkka on 3687,14 e/kk. Virkaan valittujen on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Ennen työn vastaanottamista on esitettävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemukset kuntarekryn kautta.
Lue lisää..
 
 

Toimistosihteerin virka

21.08.2019
 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymässä on haettavana toimistosihteerin virka 8.9.2019 klo 23:59 mennessä. Tehtävän pätevyysvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkintö (tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto (merkonomi). Toimistosihteerin pääasiallisena tehtävänä on sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen päätöksenteko ja laskutus. Arvostamme osaamista toimisto- ja talousasioissa, hyvää tietoteknistä osaamista, hyviä sosiaalisia taitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Lue lisää..
 
 

Henkilökohtainen avustaja

16.08.2019
 
Näkövammainen alavutelainen miestyönantaja hakee henkilökohtaista avustajaa 30-35h/kk. Työnantaja asuu asumispalveluyksikössä Seinäjoella, Eskoossa. Työtehtävinä on harrastustoiminnan ja vapaa-ajan mahdollistaminen mm. ulkoilu,piirtäminen, musiikin kuuntelu sekä asionneilla käynti. Avustajalta toivottaisiin humoristisuutta, selkokielisyyttä, rentoutta ja sitoutumiskykyä työhön. Avustajan työhön ei ole muodollisia pätevyys- ja koulutusvaatimuksia. Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Opus Eskoo neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.
Lue lisää..
 
 

Siivoojien ja laitoshuoltajien sijaisuudet

06.02.2019
 
Tämän ilmoituksen kautta voi jättää hakemuksen Alavuden kaupungin siivouspalvelujen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin (vuosiloma, sairausloma ym.) kaupungin kohteissa; kouluilla, päiväkodeissa, virastoissa, liikuntapaikoilla, palvelutaloissa ja muissa kohteissa. Kelpoisuusehtona mielellään alan tutkinto ja/tai jonkin verran alakohtaista työkokemusta. Otamme yhteyttä hakijoihin mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Soveltuvat henkilöt kirjataan sijaisrekrytointijärjestelmään hyväksytyiksi sijaishakijoiksi. Mahdolliset sijaisuudet ilmoitetaan tekstiviestillä. Sijaishakija kuittaa sijaisuuden hoidettavakseen samoin tekstiviestillä. Huomaa myös hakuilmoituksemme yhdistelmätyöntekijöiden sijaisuuksiin (työavain 177167). Tehtävät sisältävät valmistus- tai jakelukeittiön hoitamista ja siivousta.
Lue lisää..
 
 

Sijaisia Alavuden varhaiskasvatukseen

14.12.2018
 
Tämän ilmoituksen kautta voit jättää hakemuksen Alavuden kaupungin varhaiskasvatuksen sijaisuuksiin. Ilmoita hakemuksessasi, millaisista sijaisuuksista olet kiinnostunut. Määritä, milloin olet käytettävissä sekä päivitä hakemustasi tarvittaessa. Otamme yhteyttä työnhakijaan mahdollisen haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelun yhteydessä tarkistamme henkilöllisyyden, työ- ja tutkintotodistukset sekä mahdolliset muut todistukset. Rikostaustaote tarkistetaan työsuhteen kestäessä yli kolme kuukautta. Haastattelussa soveltuvat henkilöt kirjataan sijaisrekrytointijärjestelmään hyväksytyiksi sijaishakijoiksi. Sijaisuuksia täytettäessä käytämme sähköistä kutsupalvelua, jonka kautta voit saada tiedon työtarjouksesta tekstiviestillä. Vastaa saamaasi viestiin vain, jos haluat sijaisuuden ja olet siihen käytettävissä. Sijaisuutta voidaan tarjota myös puhelimitse. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (804/92) mukaan. Muodollisesti epäpätevät hakijat otetaan myös huomioon.
Lue lisää..