Avoimet työpaikat

Alavuden kaupunki  työllistää n. 600 eri alan ammattilaista. Kaupungin palveluksessa on mm. hallinnon, opetuksen ja kasvatuksen, tekniikan ja maaseutupalveluiden ammattilaisia.

Alavuden kaupunki käyttää rekrytoinnissa Kuntarekry.fi -palvelua. Käy tutustumassa palveluun linkistä. Jatkossa myös sijaisten rekrytoinnissa siirrytään järjestelmän käyttöön. Sähköinen rekrytointijärjestelmän avulla löydät kuntatyöpaikat yhdestä osoitteesta. Hakemukset tehdään pääsääntöisesti sähköisesti. Hakemuksiin pääset allaolevien työpaikkailmoitusten kautta tai esim. haulla www.Kuntarekry.fi-sivuilta. Järjestelmä lähettää vahvistuksen hakemuksen perilletulosta.

Hakemuksen liitteet pyydetään haastatteluihin. Hakemuksen yhteydessä mainitaan, mikäli hakeminen tulee tehdä muulla tavalla.

Avoimet työpaikat ovat nähtävissä myös suoraan Kuntarekryssä ja MOL:n sivuilla.

 


Toimistosihteeri

Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut hakee toimistosihteeriä vakituiseen työsuhteeseen 1.6.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Alavuden kaupungin elinvoimapalvelut vastaa kaupungin elinkeino- ja asumisen palveluista, työllisyyspalveluista, liikuntapalveluista sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Etsimme elinvoimapalveluiden tiimiin yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja positiivisen asenteen omaavaa toimistotyöntekijää. Toimistosihteerin työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, elinvoimalautakunnan sihteerin tehtävät sekä muut monipuoliset toimistosihteerin tehtävät. Hakijalta edellytämme soveltuvaa koulutusta, esim. tradenomin tutkintoa ja arvostamme esim. toimistotyökokemusta. Lisäksi arvostamme kykyä hyödyntää monipuolisesti MS-sovelluksia ja valmiutta omaksua taloushallinnon ja asianhallinnan sovellusten käyttö.

Tarjoamme mahdollisuuden liukuvaan työaikaan ja osittaiseen etätyöhön. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sähköisen hakemuksen voit täyttää osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 517310).

Hakuaika päättyy keskiviikkona 26.4.2023 klo 15.00.

Lue lisää..

Oppisopimushaku, sosiaali- ja terveyspalvelut

Haemme koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveysalan yksiköihimme oppisopimusopiskelijoita. Koulutamme oppisopimuksella lähihoitajia ja hoiva-avustajia Voit olla alan opiskelija, mutta sinulla ei välttämättä tarvitse olla aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. Voit hakeutua oppisopimusopiskelijaksi jo tutkinnon opiskelua suunnitellessasi tai vaikka kesken opintojesi ja suorittaa loppututkinnon oppisopimuksella. Oppisopimusjaksot voivat olla eri mittaisia. Voit suorittaa oppisopimuksella koko tutkinnon, jonkin tutkinnon osan, harjoittelujakson tai esimerkiksi kesäsijaisuuden.

Tutkinnon alussa oppisopimuspaikoiksi soveltuu esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluyksiköt ja kehitysvammaisten asumispalveluyksiköt. Myöhemmin tutkinnon edistyessä oppisopimuspaikkaa voidaan vaihtaa opintotavoitteiden mukaisesti esimerkiksi kotihoitoon, terveyskeskusten vuodeosasotoille, sairaalaosastoille, lastensuojeluun ja työikäisten palveluihin.

Tämä haku on voimassa jatkuvasti ja oppisopimuksen aloitusajankohdat vaihtelevat työnantajan tarpeen ja oppisopimusopiskelijan mahdollisuuksien mukaan. Hakemuksia käsitellään mahdollisimman pikaisesti niiden saapumisesta. Kontaktoimme hakijan sekä selvittelemme mahdollista oppisopimuspaikkaa. Sopivan oppisopimuspaikan löydyttyä yksikön esihenkilö haastattelee hakijan.

Lue lisää..

Varhaiskasvatuksen opettaja (2)

Varhaiskasvatuksen opettajien hakua on jatkettu 31.5.2023 saakka.

Alavuden kaupungin sivistyspalvelut hakee kahta varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Alkusijoituspaikka on Tervanallen päiväkoti

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) 7 §:n mukainen pätevyys. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op.

Alavudelle on tulevana syksynä valmistumassa Tervanallen päiväkodin laajennus. Laajennuksen valmistuttua päiväkodissa tulee olemaan seitsemän ryhmää. Tervanalle tarjoaa sekä päivä- että vuorohoitoa.

Hakijalta odotamme kelpoisuusvaatimusten lisäksi tiimityökykyä, joustavaa ja kehittävää työotetta, yhteistyötaitoja sekä pienryhmäpedagogista työotetta.

Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Palkkaus OVTES:n mukainen.

Tule kehittävään tiimiimme Alavuden varhaiskasvatukseen!

Lue lisää..

Laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus

Alavuden kaupungin sivistyspalvelut julistaa haettavaksi laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuuden ajalle 7.8.2023 - 31.12.2023. Alkusijoituspaikka on Alavuden yläkoulu.

Alavuden yläkoulu on noin kolmensadan 7.-9. -luokkalaisen oppilaan koulu Alavuden keskustassa. Samassa koulukeskuksessa sijaitsevat myös Kirkkomännikön alakoulu sekä Alavuden lukio. Aivan koulun tuntumassa sijaitsevat urheilukentät, liikuntahalli, uimahalli, jäähalli sekä monipuoliset liikuntamaastot.

Yläkoulussamme moniammatillinen yhteistyö on voimaa: työyhteisöön kuuluu noin 40 aineenopettajaa, kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, koulunkäynninohjaajia, koulusihteeri, siistijät, keittiöhenkilökunta, kiinteistönhoitaja, erityisnuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja, kuraattori, merkkari sekä koulupsykologi. Alavuden yläkoulussa on perusopetusryhmien lisäksi valmistavan opetuksen ryhmä, erityisen tuen luokka, joustavan perusopetuksen Jopo-luokka sekä Vaahteramäen lastensuojeluyksikössä toimiva Jopo-luokka. Koulumme osallistuu Liikkuva koulu- ja KiVa-koulu -ohjelmiin.

Toiminta-ajatuksenamme on korostaa yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja turvallisuutta kaikessa koulun toiminnassa. Opetuksessa korostuu jokaisen lapsen ja nuoren arvostava kohtaaminen, vaikeuksissa auttaminen ja ennen kaikkea vahvuuksien huomaaminen. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja iloitsemaan omasta sekä toisten oppimisesta, ahkeruudesta ja saavutuksista nyt ja tulevaisuudessa. Arvojamme ohjaa elinikäisen oppimisen periaate ja haluamme toimia turvallisena, kannustavana ja nykyaikaisena portaana toisen asteen opintoihin.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittänyt nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Viran täytössä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.
Palkkaus OVTES:n mukainen.

Lue lisää..

Sijaisuudet, Ensihoitopalvelut

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Ensihoitopalvelu

Haemme työntekijöitä eri pituisiin sijaisuuksiin ensihoitopalveluihin. Sijaisuuksia on tarjolla ensihoitajille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille. Kelpoisuusehtona on lähihoitajalta ensihoidon suuntautuminen ja sairaanhoitajalta ensihoitoasetuksen 8 § mukainen ensihoidon suuntaava koulutus tai ensihoitaja AMK. Sijaisuuksiin voi hakea myös ensihoitajan AMK opiskelijat tai sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 op ammatillisia opintoja suoritettuna sekä pohjakoulutuksena lähihoitaja.

Etelä-Pohjanmaan ensihoitopalvelun asemapaikat sijaitsevat seuraavilla paikkakunnilla: Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Lappajärvi, Lapua ja Seinäjoki.

Tehtävän hoitaminen vaatii voimassa olevaa C1-ajokorttia. Eduksi katsotaan työkokemus ensihoidon tehtäväkentässä sekä toiminta-alueen tuntemus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Valitusta henkilöstö voidaan hänen suostumuksellaan tehdä henkilöturvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi.

Tarkistamme hakijoilta haastattelun yhteydessä henkilöllisyyden lisäksi alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Seinäjoki 18.1.2023.

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Lue lisää..

Kesäsijaisuudet, Hallinto- ja strategiapalvelut

Haemme henkilökuntaa eripituisiin hallinto- ja strategiapalveluiden sijaisuuksiin. Sijaisuuksia on tarjolla monille eri ammattiryhmille.

Hallinto- ja strategiapalveluihin kuuluu hallintopalvelut (tiedonhallintapalvelut, hankinta- ja logistiikkapalvelut, ohjaus- ja valvontapalvelut, työsuojelupalvelut, turvallisuuspalvelut ja oikeudelliset palvelut), henkilöstöpalvelut (henkilöstöhallinnon palvelut, rekrytointi- ja työhyvinvointipalvelut, koulutus- ja osaamisen kehittämisen tukipalvelut), talouspalvelut (kirjanpitopalvelut, laskutuspalvelut ja controller-toiminnot), kehityspalvelut (tieteellinen kirjasto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen, osaamiskeskus ja sosiaalialan osaamiskeskus), tietohallintopalvelut (PMO-tiimi, suunnittelupalvelut, potilas- ja asiakastietojärjestelmätiimi ja tuotanto- ja asiakaspalvelutiimi) ja tukipalvelut (asiakaspalvelukeskus; sihteeripalvelut ja neuvontapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut, tekniikka ja kiinteistöpalvelut).

Tarkistamme hakijoilta haastattelun yhteydessä henkilöllisyyden lisäksi alkuperäiset opinto- ja työtodistukset. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Lue lisää..

Henkilökohtainen avustaja

Haetaan kädentaistoista henkilökohtaista avustajaa miestyönantajalle.

Työaika 30h/kk. Työajoista sovitaan työnantajan kanssa tarkemmin.

Työtehtävinä on kaupoilla käyminen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen mm. kuntosali, uinti, metsästys, kalastus ja moottoripyöräily.

Työnantajalla on apuvälineinä kyynärsauva ja pyörätuoli, joten työtehtävänä on myös avustaminen liikkumisessa.

Taloudessa on kissa.

Valinta voidaan tehdä jo hakuaikana sopivan henkilön löydettyä.

Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskus neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.

Lue lisää..

Henkilökohtainen avustaja

Haetaan henkilökohtaista avustajaa miestyönantajalle.

Työaika 40h/kk. Työajoista sovitaan tarkemmin työnantajan kanssa.

Työtehtävinä on kotijumpassa avustaminen, fysioterapiaan kuljettaminen noin kerta viikossa, pihatyöt (talvella lumityöt, kesällä nurmikon leikkuu), ruoan lämmittäminen, kahvin keittäminen ja tarjolle laittaminen, lääkkeiden otosta muistuttaminen sekä harrastus- ja virkistystoiminnan mahdollistaminen esim. ulkoilu.

Työnantajalla on apuvälineenä kävelykeppi.

Taloudessa on kissa.

Työnantaja kuuluu HETA-liittoon eli työsuhteessa noudatetaan HETA-liiton työehtosopimusta.

Valinta voidaan tehdä jo hakuaikana sopivan henkilön löydettyä.

Huomioithan, että työnantajana toimii avustettava itse eli yksityinen henkilö. Etelä-Pohjanmaan henkilökohtaisen avun keskus neuvoo työsuhdeasioiden ja työnantajavelvoitteiden hoidossa, eikä toimi työnantajan roolissa.

Lue lisää..

Sijaisuudet Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Tervetuloa meille töihin!

Otamme ilolla vastaan keikkatyöntekijöitä sekä sijaisia Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Voit olla opiskelija, uran alkutaipaleella oleva tai kokenut konkari. Meillä on monia eri työmahdollisuuksia, joista löydät varmasti itsellesi sopivia työkohteita. Voit työskennellä keikkalaisena lyhyissä pätkissä tai pidemmissä sijaisuuksissa.

Voit jättää meille hakemuksesi ja olemme sinuun yhteydessä. Haastatteluun tullessasi otathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen, työ- ja tutkintotodistukset sekä opintorekisteriotteen, jos olet opiskelija.


Lisätietoja voit kysyä palveluvastaaviltamme:
Eteläinen alue
Eeva Kangasniemi, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teuva, p. 040 120 9010
Päivi Ropponen, Ilmajoki ja Kurikka, p. 044 452 5578

Keskinen alue
Leena Hella-Isoaho, keskussairaala, puh. 050 4743192
Tanja Mäenpää, keskussairaala sekä Seinäjoen ja Isonkyrön terveyspalvelujen vastaanottopalvelut, p. 050 474 4542
Marja Isosaari, keskussairaala sekä Seinäjoen ja Isonkyrön terveyspalvelujen osastot ja kotisairaala, p. 050 474 2400
Paula Korvala, Seinäjoen ja Isonkyrön sosiaali- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut, Eskoo, p. 044 425 5278
Kati Klemola Seinäjoen ja Isonkyrön ikäpalvelut, puh. 040 636 7602

Pohjoinen alue
Maritta Hannila, Lapua, Alavus, Ähtäri, Soini ja Kuortane. p. 044 438 4172
Outi Suominen, Kauhava, Kortesjärvi, Alahärmä, Ylihärmä, Evijärvi, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli. p. 040 183 6398

Lue lisää..

Kesäsijaisuudet, Ruokapalvelut

Haemme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ruokapalveluihin työntekijöitä eripituisiin kesäsijaisuuksiin 1.5. - 30.9.2023 väliselle ajalle. Teemme valintoja jo hakuaikana kevään sijaisuuksiin, joten ilmoitathan mistä alkaen olet käytettävissä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvat Seinäjoki, Isokyrö, Kauhava, Evijärvi, Alavus, Alajärvi, Vimpeli, Kurikka, Lapua, Ilmajoki, Teuva, Karijoki sekä Kauhajoki. Näiden kuntien sisällä ruokapalveluilla on keittiöitä lisäksi Ylistarossa, Ylihärmässä, Kortesjärvellä, Töysässä, Lehtimäellä, Jalasjärvellä ja Jurvassa.

Ruokapalvelujen kesäsijaisuuksiin haetaan työntekijöitä laajasti erilaisiin työtehtäviin, kuten suurtalouskokeiksi, keittäjiksi, ravitsemistyöntekijöiksi sekä ruokapalvelutyöntekijöiksi. Työtehtäviin kuuluvat keittiön erilaiset työt astiahuollossa, elintarvikkeiden varastoimisessa ja välitystuotteiden keräämisessä, ruokasaleissa, kylmäkeittiössä, lämpö- ja dieettilämpökeittiössä sekä kotiin toimitettavien aterioiden pakkaamisessa.

Työajat vaihtelevat kunnittain ja keittiöittäin, mutta pääsääntöisesti aterioita valmistetaan vuoden jokaisena päivänä aamu-ja iltapäivävuoroissa. Aikaisimmillaan vuorot alkavat klo 5:30 ja myöhäisimmillään ne kestävät klo 19:00 asti. Viikonlopputyö antaa mahdollisuuden arkivapaisiin ja erilaiset vuorot antavat vapaa-aikaa aamuun sekä iltaan.

Kelpoisuutena tehtäviin on soveltuva catering-, ravintola- ja elintarvikealan koulutus. Myös alaa opiskelevat huomioidaan sijaisuuksia täytettäessä. Ruokapalveluilla on myös työtehtäviä, joissa voidaan työskennellä ilman alan koulutusta. Hakijalla tulee olla suoritettuna hygieniapassi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevällä tulee olla tartuntalain 48§ mukainen rokotesuoja.

Seinäjoki 2.3.2023

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Lue lisää..

Nuorten kesätyöpaikat 2023

Alavuden kaupunki tukee 14-25 -vuotiaiden nuorten työllistymistä ja ensikokemuksen hankkimista työelämästä. Kaupunki työllistää kesällä erilaisiin tehtäviin alavutelaisia nuoria. Kesätyötä on tarjolla n. 70-80 nuorelle.

14-vuotiailla (vuonna 2009 syntyneet) on mahdollisuus hakea kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -jaksolle. Palkka on 390,00 €/kaksi viikkoa ja työaika on 6,5 tuntia päivässä (sis. 30 minuutin ruokatauon).

15 - 25 -vuotiaat (vuosina 2008 - 1998 syntyneet) voivat hakea kuukauden pituiseen kesätyöhön. Palkka on 780,00 €/ kk (sisältäen lomarahan) ja työaika on 6,5 tuntia päivässä (sis. 30 minuutin ruokatauon).

Työhön valituille järjestetään puolen päivän perehdytys työelämän pelisääntöihin.
Työtehtävät ovat mm. matkailuinfon asiakaspalvelua, lasten hoitoa, vihertöitä, leirinohjaajan tehtäviä, liikuntapaikkojen hoitoa sekä siivoustöitä. Lisäksi kirjasto, kulttuuri- ja ict-palvelu työllistävät nuoria.

Alavuden ja Töysän 4H-yhdistykset järjestävät kesällä leikkikenttätoimintaa. Myös näitä työpaikkoja haetaan samalla Kuntarekry.fi -palvelun sähköisellä hakemuksella. Merkitse hakemukseen tällöin, että haet leikkikenttäohjaajaksi.

HUOM. Täytä huolella kohta, mihin saakka voit työskennellä, huomioi esim. koulujen alkamisajat.

Lue lisää..

Ruokapalvelutyöntekijä

Alavuden kaupungin ruoka- ja siivouspalveluissa työskentelee yli 70 alan ammattilaista erilaisissa työkohteissa. Etsimme nyt sijaisia keittiöillemme määräaikaisiin työsuhteisiin. Työtehtävät määräytyvät hakijan osaamisen mukaan astiahuollosta ja muista avustavista tehtävistä aina ruokapalveluvastaavan tehtäviin. Osassa kohteista työhön voi kuulua myös siivoustehtäviä. Työkohteinamme ovat niin valmistus- kuin jakelukeittiötkin, ja niissä työskennellään osana tiimiä tai itsenäisesti.
Kun jätät hakemuksesi, otamme sinuun yhteyttä ja kartoitamme osaamisesi ja soveltuvuutesi eri kohteisiimme. Sinut lisätään sijaispankkiimme ja sinulle voidaan tarjota sijaisuuksia tekstiviestillä tai soittamalla.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ruokapalvelutehtävissä tarvittavien tavanomaisten työmenetelmien ja välineiden hallintaa. Kelpoisuusehtona on catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus.

Lue lisää..

Tärkeät linkit

Lisätietoa kunta-alan työstä ja työpaikoista www.kuntarekry.fi 

Nuorten kesätyöllistämistuki
yrityksille ja yhteisöille 2023
(Haku alkaa kesäkuussa)

Nuorten kesätyöpaikat 2023
Sähköinen haku 1.3.-14.4.2023

Kuntarekryn rekisteriseloste

Työllistä ja työllisty!
Job well done -työnhakupalvelu